Autor: Adéla Čuříková

Velikonoce ve Slováckém muzeu

Ačkoliv dnes vnímají mnozí z nás Velikonoce jako svátky jara a znovuzrození, křesťané je pokládají i nadále za nejvýznamnější část liturgického roku. Největší slavností je Boží hod Velikonoční – v tento den věřící oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Svátky velikonoční a s nimi spjaté tradice přibližuje návštěvníkům i muzeum, a to ve dnech 3. až 5. dubna v rámci akce Velikonoce ve Slováckém muzeu.

V předvelikonočním období je každoročně připraven bohatý program pro děti ze škol, který ale potěší kteréhokoliv návštěvníka muzea. V národopisné expozici Slovácko je možné obdivovat krásu regionu i um našich předků. Konkrétně se svátky jara se pojí několik typů vystavených hrkačů sloužících k hrkání od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty i nádherné kraslice! V minulosti bylo vejce symbolem plodnosti, nicméně postupem času tento znak zanikl a vejce se stalo prostředkem k obdarování a také projevem lidového umění. Zdobí se různými technikami – škrabáním, batikováním, ovazováním jezerní sítinou, olepováním slámou – a staly se upomínkovým předmětem, a především dokladem vysoké umělecké úrovně a zručnosti maléreček kraslic.

Při návštěvě programu Velikonoce ve Slováckém muzeu budou moci návštěvníci nahlédnout pod ruce šikovných žen, které budou zhotovovat kraslice škrabané, zdobené slámou či batikované. Tato malá umělecká díla si bude možno i zakoupit! Návštěvníci uvidí i to, jak se pletou žíly neboli pomlázky či jak se vyrábí dřevěné hrkače, klepače, hračky i píšťalky. Domů tak ze Slováckého muzea nikdo neodejde s prázdnou! A to jak v podobě zážitku nebo krásného uměleckého výrobku.

Velikonoční program probíhá 3. až 5. 4. v čase 8–15 hodin v hlavní budově muzea ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti. Národopisnou expozici Slovácko i další dvě aktuální výstavy si je možné projít kdykoliv v běžné otevírací době. Otevřeno je i v období velikonočních svátků mimo Velikonoční pondělí.

Bližší informace:

Ing. Petra Bubeníková, public relations

mobil: +420 774 124 027 e-mail: petra.bubenikova@slovackemuzeum.cz

www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum