Autor: Adéla Čuříková

Ve Zlíně se chystá výjimečná konference Baťův odkaz světu

Fakulta managementu a ekonomiky (FaME) Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně a Nadace Tomáše Bati připravují jedinečnou akci, která má ve Zlíně dlouhou tradici. Konference „Baťův odkaz světu: Síla lidského potenciálu a technologií“ se uskuteční 24. – 25. dubna 2024.  Bude nejen odborným setkáním, ale také inspirativním a poutavým zážitkem. Koná se vždy jednou za pět let za spoluúčastí řady významných partnerů.

„Podařilo se nám získat více než 50 výrazných osobností z firemního, akademického a veřejného života. Budou se účastnit moderovaných diskusí na plenárních zasedáních, odborných sekcí a workshopů. Návštěvníci konference tak budou mít ojedinělou příležitost se s těmito významnými odborníky setkat, vyměnit si názory a sdílet zkušenosti na aktuální téma „lidé a technologie pro dnešní i budoucí svět,“ popisuje jedna z organizátorek konference prof. Drahomíra Pavelková.

Během konference se uskuteční celá řada moderovaných diskusí a workshopů. Chybět nebudou aktuální ekonomická témata, očekává se velmi živá diskuse o nových podnikatelských výzvách, synergii lidí a technologií, o technologiích měnících úkoly a možnosti průmyslového inženýrství, či jak na službu zákazníkovi v digitální době nebo řízení měst a regionů.

„Konference nebude pouhým vzpomínáním na baťovskou éru. Ale myšlení, způsoby řízení i přístup Tomáše Bati a jeho následovníků k podnikání, vzdělávání a
k veřejnému životu pořád zůstávají velkou inspirací
. Filozofie Tomáše Bati, že "nejistotě v budoucnosti můžeme předejít jediným způsobem, a to jistotou ve vlastních lidech," je i v dnešní době a pro budoucnost podnikání a vzdělávání nesmírně aktuální,“ doplňuje děkan FaME prof. David Tuček.

Účastníky čeká také bohatý doprovodný program v podobě exkurzí a výstav, organizátoři rovněž připravují společenský večer v Baťově vile.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má v současnosti více než 10 000 studentů a je známá svou podnikatelskou esencí, odhodláním podporovat inovativní vzdělání a rozvoj lidského potenciálu. Organizační tým konference složený ze zástupců Fakulty managementu a ekonomiky UTB a Nadace Tomáše Bati i tentokrát věří ve vysokou účast z řad veřejnosti i řečníků, kteří do Zlína přinesou po pěti letech ty nejčerstvější zkušenosti, vášeň pro inovace a technologie v podnikání a vzdělávání.

Podrobnosti o konferenci a přihlašování najdou zájemci na stránkách www.batuvodkazsvetu.cz