Autor: Adéla Čuříková

Výstava k 70. výročí založení Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně letos v listopadu oslaví 70 let od svého založení. Při této příležitosti připravila výstavu Nový začátek, ve které představuje cenná díla ze svých sbírek a vrací se k důležitým událostem a osobnostem spjatých s galerií. Výstavu zahájí vernisáž v úterý 20. června v 17 hodin v grafickém kabinetu ve 2. podlaží budovy 14.

Komorní výstava v grafickém kabinetu galerie připomíná výročí 70 let od jejího založení 20. listopadu 1953. Prozatímní sídlo měla tehdy v zámku v Kroměříži. Do své odborné péče získala podstatnou část bývalé sbírky firmy Baťa včetně obrazů z 19. století ze sbírky Emila Saluse. Současná prezentace s názvem Nový začátek je jen symbolickým výběrem z konvolutu 856 obrazů, plastik, kreseb a grafik, který byl tehdy převzat do majetku nově vzniklé instituce a na jehož základech rozvíjela dále svoji činnost.

Řada z těchto získaných uměleckých děl  je dnes nedílnou součástí stálé expozice galerie. V grafickém kabinetu budou vedle obrazů Emila Filly, Josefa Čapka, Václava Špály, Bedřicha Faigla, Ľudovíta Fully a plastik od Mary Durasové, Jana Štursy, Josefa Mařatky a dalších, zastoupeny především kresby předních umělců, například Františka Kalába, Emila Filly, Vlastislava Hofmana, Jaroslava Krále, Linky Procházkové a Antonína Procházky. „Tato cenná díla nemůžou být díky svému charakteru dlouhodobě vystavena ve stálé expozici, jsou proto uložena v depozitáři a představována veřejnosti jen výjimečně,“ vysvětluje kurátorka výstavy v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně Ladislava Horňáková.

„Sbírka každé paměťové instituce je důležitým dokladem nejenom odborné práce těch, kteří ji koncipovali, spravovali a rozvíjeli, ale také dokumentem doby a okolností, které bezprostředně její vznik a rozvoj ovlivňovaly,“ pokračuje kurátorka. Prezentace k významnému výročí proto dále připomene prostřednictvím archivních materiálů důležité události i osobnosti, které stály u vzniku a směřování zlínské galerie od jejího založení. Věnovat se bude se především vzpomínce na prvního ředitele krajské galerie Michala Plánku a jeho kolegy ze zakladatelských let. „Navazující výstava v listopadu připomene dalšího významného ředitele v historii galerie Ludvíka Ševečka a především okruh výtvarných umělců, kteří byli v té době s galerií úzce svázáni. Stěžejním bodem oslav bude otevření nově koncipované stálé expozice zlínské galerie v příštím roce u příležitosti 70. výročí zahájení výstavní činnosti 11. dubna 1954,“ doplňuje současný ředitel galerie Václav Mílek.

Výstava bude k vidění v galerii ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU do 8. října 2023. Komentovaná prohlídka s kurátorkou se uskuteční 25. července v 17 hodin. Více informací na www.galeriezlin.cz.

 

Kontakt:

Šárka Michalíková

Public Relations

Tel: 733 162 977, e-mail: sarka.michalikova@galeriezlin.cz

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně,

14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

 

Alena Babicová

PR manažerka

Tel: 736 505 513, e-mail: alena.babicova@14-15.cz

14|15 Baťův institut, příspěvková organizace,

14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín