Autor: Adéla Čuříková

Výstava Nikdo Nic Neví Pavla Tichoně v krajské galerii

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně zve návštěvníky na novou výstavu multimediálního umělce Pavla Tichoně, který zde představí nový projekt připravený přímo pro Zlín dotýkající se tématu cestovatelství a kulturního kolonialismu. Výstavu zahájí vernisáž v úterý 14. května v 17 hodin.

Pavel Tichoň (*1980 v Uherském Hradišti) je umělcem, jehož autorský přístup charakterizuje nespoutaná kreativita a volný pohyb mezi médii. Vyjadřuje se malbou, objektem, prostorovou instalací, videem i performancí. Vymezuje se vůči schématům ve vnímání umění, umělců i umělecké scény. Kriticky, ale zároveň hravě s humorem i nadsázkou, se naváží do témat jako je konzumerismus, peníze, popkultura, nebo třeba hodnota umělecké tvorby. Vytváří objekty, grafické koláže, nebo používá readymades, kterými napodobuje vizuální kódy a komunikační vzorce zvolených oblastí. Dadaisticky vyhlížející formy však při bližším pohledu přinášejí sdělení o celospolečensky významných fenoménech.

„V posledních letech Pavel Tichoň ve svých projektech reaguje na situaci konkrétního místa nebo výstavního prostoru. Pro tuto výstavu vychází z fotografií, které pořídil autorův prastrýc, zaměstnanec firmy Baťa, při svých služebních pobytech v Africe, zejména v Súdánu. V blízkosti expozice cestovatelů Zikmunda a Hanzelky tak netradičním způsobem otevírá téma cestovatelství a ekonomického i kulturního kolonialismu. Především však otevírá téma své osobní, rodinné historie nebo možná spíš mytologie. Zkrátka spletitých a časem zamlžených vlivů na naše životní cesty, o kterých Nikdo Nic Neví,“ představil výstavu Václav Mílek, kurátor výstavy a ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Výstava bude k vidění ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU do 1. září 2024. V průběhu trvání výstavy se návštěvníci mohou těšit na komentované prohlídky.

Více na galeriezlin.cz

 

Kontakt:

Šárka Michalíková

Public Relations

Tel: 733 162 977,

e-mail: sarka.michalikova@galeriezlin.cz

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně,

14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

 

 

Ing. Alena Babicová

PR manažerka

Tel: 736 505 513,

e-mail: alena.babicova@14-15.cz

14|15 Baťův institut, příspěvková organizace

14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín