Autor: Adéla Čuříková

Výstava přibližuje historii hraček z Valašska

Muzeum regionu Valašsko pro vás připravilo na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí další zajímavou výstavu s exponáty, které ještě mnozí pamatujete ze svého dětství. Nese název Valašské hračky a návštěvníkům představuje unikátní sbírku předmětů pocházejících z výrobního sortimentu kdysi světoznámého podniku LIPTA Liptál.

Dětské hračky jsou odpradávna nedílnou součástí lidské kultury. Archeologické nálezy ukazují, že existovaly už v období pravěku a napříč dějinami se postupně vyvíjely až do dnešní podoby, která už má s těmi dřívějšími samozřejmě jen pramálo společného. Na Valašsku, kde se obyvatelé živili hospodařením a salašnictvím, byla jejich podoba úzce spjatá s přírodou. „Zručnost a um zdejšího lidu, jakož i schopnost beze zbytku využít vše, co příroda nabízela, daly vzniknout řemeslně dokonalým a dodnes obdivovaným dřevěným hračkám,“ uvedla kurátorka a historička Muzea regionu Valašsko Ivana Spitzer Ostřanská (na snímku při instalaci výstavy). A hlavně ty můžete vidět v rámci výstavy, která je k vidění od 24. června na zámku Kinských.

Není sice nijak rozsáhlá (je umístěna v několika prosklených nikách výstavního prostoru V poschodí), ale za to velmi zajímavá. Přibližuje rozvoj hračkářského „průmyslu“ na Valašsku, od několika lokálních center z první poloviny 20. století až po výrobní družstvo Lipta Liptál, které v dobách své největší slávy zaměstnávalo téměř tisícovku lidí. „Právě z jeho produkce pochází nejvíce vystavovaných exponátů, které jsme vybrali ze sbírky našeho muzea a paní Růženky Michalíkové,“ doplnila Ostřanská.

Valašské hračky budou na zámku Kinských k vidění do 20. srpna. Kromě nich si můžete prohlédnout i další dvě větší výstavy Poklady východní Moravy (největší archeologické nálezy posledních let) a 50 let CHKO Beskydy (o historii organizované ochrany přírody na Valašsku). Při návštěvě zámku rozhodně nevynechejte ani úžasnou multimediální expozici Člověk v krajině, krajina v lidech a další zajímavosti. Na závěr si můžete dopřát sladkou tečku ve zdejší stylové kavárně. Zámek je otevřen každý den kromě pondělí, vždy od 9 do 17 hodin. Všechny návštěvnické prostory mají bezbariérový přístup.

Podrobnosti najdete na stránkách www.muzeumvalassko.cz nebo Facebooku @muzeumregionuvalassko.

 

Jiří Koňařík

Propagační pracovník Muzea regionu Valašsko

konarik@muzeumvalassko.cz

tel. 571 411 690, 605 509 928

www.muzeumvalassko.cz

@muzeumregionuvalassko