Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Projekt Nejste na to sami je svým obsahem určen osobám v nesnázích, které potřebují vyšší míru podpory a začínají být, nebo již jsou závislé na pomoci jiné osoby. V důsledku nepřiznivé sociální, životní, psychické nebo fyzické situace nebo v důsledku ztráty pečující osoby se ocitly v nesnázích a bez pomoci okolí nejsou nastalou situaci schopni sami vyřešit.

Kdo jsou osoby v nesnázích? Jedná se osoby, pro které v současné chvíli není aktuální síť služeb optimálně nastavena nebo obsazenost a nedostupnost služeb brání jejímu adekvátnímu využití. Často se jedná o osoby, které potřebují pomoc v sociální oblasti s přesahem do oblasti zdravotnictví nebo školství. Pro náš projekt jsme tyto osoby rozdělily do následujících čtyř skupin:

  1. Osoby s chronickým duševním onemocněním nebo osoby, jejichž projevy signalizují duševní onemocnění.
  2. Osoby pečující o blízké se sníženou schopností soběstačnosti.
  3. Osoby ohrožené sociálním vyloučením.
  4. Osoby s hendikepem od narození do 26 let.

Předmětem našeho projektu je ve Zlínském kraji zefektivnit využití sociálního systému a provázat služby pro osoby v nesnázích. Díky tomu budou moci osoby v nesnázích zůstat ve svém přirozeném prostředí, pomoc, která jim bude poskytována, bude adresnější a dále bude možné minimalizovat či předcházet kritickým životním situacím a sociálnímu vyloučení těchto osob.

V prvotní fázi bude projekt realizován pouze ve dvou vybraných obcí s rozšířenou působností, a to v Kroměříži a v Uherském Brodě. Na základě projektu budou sociálním pracovníkům z těchto obcí posíleny kompetence tak, aby dokázali multidisciplinárně řešit nepříznivé sociální situace osob v nesnázích. Výběr obcí vycházel zejména ze zájmu vybraných obcí kvalitu sociální práce posunout směrem k multidisciplinaritě a také z důvodu pilotního ověření realizace jednotlivých projektových aktivit.

V rámci tohoto projektu vznikly i webové stránky – www.nejstenatosamizk.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru