Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon. Radu tvoří 9 členů - hejtman, statutární náměstek hejtmana, 2 náměstci hejtmana a další členové rady. Schůze rady jsou ze zákona neveřejné a s hlasem poradním se jich účastní ředitel krajského úřadu.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru