Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje (dále jen RHSD ZK) byla ustavena 19.03.2002 jako dobrovolný dohodovací a iniciativní orgán odborů, zaměstnavatelů a veřejné správy pro tripartitní vyjednávání. Cílem RHSD ZK dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD ZK umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraje.
Nejvyšším orgánem RHSD ZK je plenární schůze, která je tvořena vždy sedmičlennou delegací jednotlivých partnerů, kterými jsou:

- veřejná správa
- Českomoravská konfederace odborových svazů
- Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy

V případě delegace Zlínského kraje jmenuje členy delegace Rada Zlínského kraje.
Výkonným orgánem RHSD ZK je předsednictvo, tvořené předsedou a dvěma místopředsedy. Předsednictvo je jmenováno rozhodnutím plenární schůze.

 

 

Tajemnice RHSD
Mgr. Pavlína Nováková
Vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového sektoru Odboru Kancelář hejtmana
e-mailová adresa pavlina.novakova@kr-zlinsky.cz,
mobil 731 555 103, pevná linka 577 043 180

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru