Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

V rámci programu Interreg V-A SK-CZ bylo podpořeno vytvoření Regionálních poradenských center v sídle Trenčianského samosprávného kraje a Zlínského kraje, jejichž cílem je vzájemnou spoluprací zajistit zvýšení kvality předkládaných projektových žádostí, zvýšení kvality implementace projektů, podpora vytvoření a udržení trvalých partnerství v příhraničních regionech.

 

Název projektu: Regionální poradenské centrum SK-CZ

Operační program: Interreg V-A SK-CZ

Prioritní osa: 3. Rozvoj místních iniciativ -  3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Cíl projektu: Hlavním cílem tohoto projektu je prostřednictvím spolupráce Zlínského kraje a Trenčianského samosprávného kraje napomáhat při rozvoji přeshraniční spolupráce.

Vedoucí partner: Trenčiansky samosprávny kraj

Hlavní přeshraniční partner: Zlínský kraj

Období realizace:  1. 9. 2017 – 31. 8. 2022

Rozpočet projektu: 243 618 EUR (celkový rozpočet pro oba projektové partnery)

Stručný popis projektu: Záměrem projektu bylo vytvoření Regionálních poradenských center v sídle Trenčianského samosprávneho kraje a Zlínského kraje, jejichž cílem bude vzájemnou spoluprací zajistit zvýšení kvality předkládaných projektových žádostí, zvýšení kvality implementace projektů, podpora vytvoření a udržení trvalých partnerství v příhraničních regionech. Tento cíl bude dosažen poradensko-konzultační činností, získáváním nových potenciálních žadatelů a vytvořením nových partnerství. Projektové aktivity budou oslovovat všechny skupiny oprávněné v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. Projektové aktivity budou zasahovat především na území Trenčianského samosprávného kraja a Zlínského kraje s možností zapojení partnerů i z dalších krajů oprávněného území.

 

Kontakt:              Ing. Martin Prusenovský, tel: 577 043 848, email: martin.prusenovsky@zlinskykraj.cz

                                Ing. Helena Polčáková, tel: 577 043 845, email: helena.polcakova@zlinskykraj.cz

 

Aktuální informace pro subjekty ze Zlínského kraje jsou pravidelně zveřejňovány zde: 

https://zlinskykraj.cz/interreg-slovenska-republika-ceska-republika

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru