Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Rokytnice

V březnu 2024 jsme čtenáře Magazínu21 v seriálu U nás na vesnici zavedli do Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty na pomezí etnografických oblastí Jižního Valašska a Slovácka. Nedaleko Slavičína v údolí potoka Rokytenka nalezneme obec s necelými šesti sty obyvateli. Tentokrát se podíváme do Rokytnice, která si z loňského ročníku soutěže Vesnice roku Zlínského kraje odnesla Diplom za vesnickou knihovnu. Tedy abychom byli přesní, za dvě obecní knihovny, protože obec provozuje i pobočku v místní části Kochavec.

ROKYTNICE

První písemná zmínka o obci je datována k letopočtu 1503, kdy je uvedena jako součást brumovského panství. Ve starých pramenech bychom obec našli pod názvem Roketnice, a to až do roku 1924. V územním obvodu obce se nachází místa nazvaná Valentová a Na Koncoch s původními vzrostlými bukovými lesy. Díky nim se řadí mezi evropsky významné lokality soustavy chráněných území Natura 2000. Rokytnice je tradičně zemědělskou obcí. Díky kvalitní orné půdě se obci v minulosti dokonce přezdívalo „Malá Haná“. Obec má dnes přibližně 580 obyvatel. O vyžití vevolném čase a společenský život se stará celá řada spolků – sbor dobrovolných hasičů, který vloni oslavil 130. výročí svého založení, členové Českého červeného kříže, stolní tenisté, fotbalisté, myslivci, včelaři a další. Místní obecní úřad sídlí v jedné budově s požární zbrojnicí, na čemž by nebylo nic neobvyklého, kdyby se v téže budově zároveň nenacházela kaple (zasvěcená sv. Anně). Jen pár kroků je to odsud k mramorovému pomníku obětem obou světových válek, který doplňuje busta prvního československého prezidenta T.  G.  Masaryka. Od roku 2000 je součástí obce také přibližně čtyři kilometry vzdálená místní část Kochavec, kde se nachází kaple sv. Cyrila a Metoděje a rovněž penzion, který obec zrekonstruovala, aby tak podpořila turismus na venkově. Zdejší krásná příroda je vyhledávána turisty a cyklisty, v zimě běžkaři. Mezi tradiční a oblíbené akce patří česko-slovenské setkání na Peňažné, které se na státní hranici koná ve spolupráci s partnerskou obcí Horná Súča každoročně předposlední sobotu v srpnu. V zimě pak mohou změřit síly milovníci bílé stopy na závodě Kochavecká 18. Ke koloritu vesnice patří také akce jako fašanky, velikonoční tradice, pálení čarodějnic, Cyrilometodějská a Anenská pouť či Martinské hody.

 

 Rokytnice knihovna Rokytnice hasiči 1W4A8033_web_22.jpg (602 KB)

 

Fakta o obci

 okres  Zlín
 starosta  Antonín Goňa
 počet obyvatel  580
 počet domů  217
 rozloha  998 ha
 nadmořská výška  358 m n. m.
 web  www.rokytnice.org

 

ZAJÍMAVOST

V rámci správního obvodu obce působí dvě římskokatolické farnosti. V Rokytnici je to farnost Slavičín a v místní části Kochavec je to farnost Štítná nad Vláří–Popov. Kochavec totiž v minulosti patřil do správního obvodu Štítné nad Vláří, součástí Rokytnice je až od roku 2000, ovšem farnosti zůstaly původní.

 

TŘI OTÁZKY PRO STAROSTU

Kdyby se vaše obec měla zapsat do knihy rekordů, v čem by vynikala?

V naší obci vznikla v roce 1972 tradice Setkání Rokytnic, které se koná doposud. Tuto tradici udržuje 5 obcí s názvem Rokytnice z celé České republiky (Rokytnice nad Vlárou, Rokytnice u Přerova, Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Jizerou a Rokytnice v  Orlických horách). Setkání se pravidelně střídá v pětiletém cyklu. V  letošním roce se uskuteční už 49. ročník, tentokrát v Rokytnici nad Jizerou. Další zajímavostí je multifunkční budova, kde se nachází obecní úřad, kaple sv. Anny a  hasičská zbrojnice. Tuto budovu postavili naši předkové už v roce 1939. 

Které místo tu máte nejraději a proč?

Pro mě i spoustu občanů je nejoblíbenějším místem rozlehlá louka s názvem Jasla, která se nachází na hranici katastrů Rokytnice a Kochavce. Je zde vybudovaná myslivecká chata, ze které je za dobré viditelnosti možné dohlédnout až na přibližně 60 kilometrů vzdálený Svatý Hostýn.

Kdybyste měl neomezený rozpočet, co byste v obci udělal?

V loňském roce koupili jsme koupili budovu hospody s kulturním sálem, která byla postavena už v roce 1937. Největší podíl neomezených prostředků bychom vynaložili na rekonstrukci tohoto komplexu, který se nachází v centru obce a má dlouholetou tradici setkávání občanů. Další část prostředků bychom věnovali na opravu místních komunikací a chodníků a dokončení odkanalizování  obce.

starostaAntoninGona.jpg (199 KB)

↑ STAROSTA.  Antonín Goňa

 

O soutěži Vesnice roku

Soutěž Vesnice roku vyhlašuje ve spolupráci s kraji a dalšími partnery už 28 let Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem zemědělství. Smyslem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivnímu zapojení do rozvoje svého domova, popularizovat rozmanitost a pestrost obnovy vesnic a seznámit širokou veřejnost s významem venkova. Snahou je také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí místní tradice a podílejí se na společenském životě obce. Vítězství je spojeno s finančním příspěvkem na další rozvoj. Více informací o soutěži zájemci najdou na www.vesniceroku.cz.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru