Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:              

Rozvoj a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem
reg. č. CZ.06.01.01/00/22_003/0000033

Program:                           

Integrovaný regionální operační program

Priorita:                              

Zlepšení výkonu státní správy

Období realizace:           

1. 7. 2022 – 31. 8. 2024

Celkový rozpočet:          

37 754 201 Kč

Příjemce dotace:            

Zlínský kraj

Financování:

Evropská unie: 32 091 070,85 Kč (85 %)

Vlastní zdroje příjemce: 5 663 130,150 Kč (15 %)

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění bezpečnostních opatření § 5 odst. 3 zákona číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB). V projektu budou realizována následující technická bezpečnostní opatření pro zabezpečení IS a KS PO (písmena odpovídají ZKB):

b) nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí

e) nástroj pro ochranu před škodlivým kódem

h) nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí

k) nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací

Zavedení technických opatření zvýší zabezpečení informačních a komunikačních systémů 39 příspěvkových organizací, čímž dojde k maximálnímu zamezení kybernetických bezpečnostních incidentů, ochraně osobních údajů v souladu s legislativou ČR a EU (GDPR) a zvýšení celkové dostupnosti informačních a komunikačních systémů. 

Aktivity projektu

  • Dodávka síťových prvků a technologií
  • Dodávka firewalů
  • Dodávka a instalace NAS
  • Nasazení nástroje pro sběr a vyhodnocování kybernetických událostí

Výstupy projektu:

Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti: 186

Jedná se o počet realizovaných technických bezpečnostních opatření podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti., jimiž je řešena kybernetická bezpečnost informačních a komunikačních systémů organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, obcí a krajů a jimi zřizovaných nebo zakládaných organizací, státních organizací a státních podniků.

Cílová skupina:

Instituce veřejné správy, zaměstnanci ve veřejné správě, občané využívající veřejné služby poskytované příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje

Aktuální stav:

Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt je v realizaci.

Kontaktní osoba:

Mgr. Šárka Vojkůvková, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 846, e-mail: sarka.vojkuvkova@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru