Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:               Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji

reg. č. CZ.06.01.01/00/22_008/0000473

Program:                            Integrovaný regionální operační program

Priorita:                               Zlepšení výkonu veřejné správy

Období realizace:            29. 4. 2022 – 30. 4. 2025

Celkový rozpočet:           18 380 338,02 Kč

Příjemce dotace:             Zlínský kraj

Financování:

Evropská unie: 15 623 287,32 Kč (85 %)

Vlastní zdroje příjemce: 2 757 050,70 Kč (15 %)

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvoření nové aplikace digitálního repozitáře a vytvoření informačního systému ePortál Zlínského kraje. Prostřednictvím repozitáře bude zajišťována veškerá správa procesů spojených s archivací digitálních fondů, včetně spolupráce s dalšími spolupracujícími systémy a interakce s uživateli. Dále dojde také k modernizaci/rozšíření provozní infrastruktury (diskového pole) pro ukládání dat digitálního repozitáře. E- portál umožní občanům a právnickým osobám elektronické podání s předvyplněnými údaji, uhrazení poplatku s předvyplněnými údaji pro danou platbu, sledování stavu podání, zpřístupní uživateli historii jeho podání a plateb atd.

Aktivity projektu

  • Dodávka nezbytného HW pro digitální repozitář (rozšíření diskového pole)
  • Dodávka aplikačního softwaru Digitálního repozitáře ZK
  • Vytvoření informačního systému e-portálu
  • Integrace e-portálu na související systémy
  • Analýzy řešení, testy

Výstupy projektu:

Počet pořízených informačních systémů: 2

Nové funkcionality informačních systémů: 11

Počet aktivních interních uživatelů systému: 73

Počet aktivních externích uživatelů systému: 528

Veřejné instituce podpořené pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů: 64

Cílová skupina:

Instituce veřejné správy (Zlínský kraj a příspěvkové organizace kraje), zaměstnanci Zlínského kraje, občané a cizinci využívající veřejné služby poskytované Zlínským krajem, podnikatelské subjekty

Aktuální stav:

Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt je v realizaci.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Mlýnková, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 839, e-mail: jana.mlynkova@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru