Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků

Program: 

Integrovaný regionální operační program

Období realizace:

4. 7. 2017 – 31. 7. 2019

Celkový rozpočet:

14 505 853,61 Kč vč. DPH

Financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 12 329 975,56 Kč (85%)

Státní rozpočet: 725 292,68 Kč (5%)

Vlastní zdroje příjemce:  1 450 585,37 Kč (10%)

Stručný obsah:

Projekt řešil modernizaci informačního systému pro archivaci a distribuci zdravotnické obrazové dokumentace v rámci nemocnic Zlínského kraje. Realizací projektu došlo k zajištění řízeného zabezpečeného přístupu k obrazové zdravotnické dokumentaci odkudkoliv z vnitřní sítě krajských nemocnic Zlínského kraje nebo internetu nezávisle na typu koncového zařízení a k efektivnímu adresnému sdílení obrazové zdravotnické dokumentace a souvisejících citlivých dat pacienta.

Aktivity projektu:

Hlavní aktivity:

  • Modernizace informačního systému pro archivaci a distribuci zdravotnické obrazové dokumentace

Vedlejší aktivity:

  • zpracování studie proveditelnosti
  • organizace výběrových a zadávacích řízení
  • odborné konzultace (odůvodněné konzultace v přípravné a v realizační fázi)
  • pořízení HW a SW
  • zajištění povinné publicity projektu

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu bylo dosáhnout vysoké kvality zdravotnických služeb koordinovaným propojením, bezpečnou archivací zdravotnické dokumentace, sdílením informací a obrazových zdravotnických dat a zvýšit tak efektivitu a transparentnost veřejné správy, konkrétně poskytovaných veřejných zdravotnických služeb.

Výstupy projektu:

Počet pořízených informačních systémů: 1

Výstupem projektu byla dodávka a implementace hardwarového a softwarového vybavení, jeho převzetí či akceptace, úspěšné provedení testovacího provozu, resp. testování a zahájení ostrého provozu.

Cílová skupina:

Občané, podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě

Aktuální stav:

Projekt je v udržitelnosti.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Mlýnková, manažer projektu; tel.: +420 577 043 839, e-mail: jana.mlynkova@kr-zlinsky.cz

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru