Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Co je seniorská obálka? 

  • Jedná se o tiskopis, který může napomoci v situacích, kdy se osoba dostane do tísně, ohrožení zdraví nebo života. Do tiskopisu se vyplní základní údaje o nemocech, o lécích, které jsou užívány, alergiích a doplní kontakt na nejbližší příbuzné. Je velkým ulehčením pro přivolanou pomoc pro případ, kdy osoba není schopna se záchranáři sama komunikovat, například když po úrazu ve své domácnosti upadne do bezvědomí.
  • Určená všem osobám, zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením. 
  • I.C.E. označení, které má obálka v záhlaví,  je mezinárodní zkratkou a znamená "použít v případě nouze" (z anglických slov In Case of Emergency). 
  • Vznikla jako výstup kulatého stolu Stárneme ve zdraví,  v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“. 
  • Ve Zlínském kraji byla seniorská obálka zavedena v roce 2019.
     

Pro seniory a rodiny 

Tiskopisy seniorské obálky jsou k dispozici viz. níže "Dokumenty ke stažení".

Po vyplnění kartu umístěte na viditelném místě ve Vašem bytě nebo domě! Buď na dveřích lednice, nebo vnitřní straně vchodových dveří. Integrované složky záchranného systému Zlínského kraje (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech! Nejdůležitější je však její PRAVIDELNÁ AKTUALIZACE!!!

 Odkazy:

  • Odkaz na instruktážní film o seniorské obálce pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením naleznete ZDE

 

V rámci Krajského úřadu Zlínského kraje se můžete obracet:


Bc. Kateřina Bednárková
metodik veřejného opatrovnictví
Krajský úřad Zlínského kraje

Telefon:  577 043 329
E- email: katerina.bednarkova@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru