Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Výšina svatého Metoděje

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Muzeum zaujímá v síti českých a moravských muzeí významné postavení. Nejen svým stářím či množstvím sbírkových předmětů, ale především zaměřením a pracovními výstupy upoutává zájem odborné i laické veřejnosti. Není typicky vlastivědným zařízením. Již od svého vzniku v roce 1914 se profilovalo etnografií a archeologií, později výtvarným uměním a historií. Výzkumný a sběratelský záběr na celou národopisnou oblast Slovácka jej řadí mezi regionální instituce.

Z původně malého kulturního zařízení, zrozeného z obětavého úsilí a nadšení vlastenecky zaměřených pracovníků, vznikla profesionální a vysoce odborná instituce, která slouží veřejnosti v několika objektech, kde nabízí 7 stálých expozic, krátkodobé výstavy i doprovodné akce a rovněž se dlouhodobě zaměřuje na programy pro školy.

Muzeum je zařazeno do řady národních a mezinárodních programů, v jejichž rámci plní např. funkci Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje, Archeologického centra Velké Moravy a středního Pomoraví.

 

Hlavní budova Slováckého muzea

Historicky i architektonicky ceněná budova, jejíž dvě velké přístavby realizoval věhlasný architekt Bohuslav Fuchs, v sobě ukrývá národopisnou expozici Slovácko, odborná pracoviště, ale také dva výstavní sály, ve kterých probíhají výstavy etnografické, historické či archeologické. Národopisná expozice Slovácko je uzpůsobena také pro nevidomé a slabozraké.

Galerie Slováckého muzea

„Barokní kráska“, jak ji můžeme s hrdostí nazývat, v průběhu staletí sloužila také jako lazaret, poštovní úřad či sirotčinec. V roce 1962 se stala galerií a dosud je jednou z nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí na poli výtvarného umění Zlínského kraje. Na nádvoří galerie objevíte další skvosty, jako například originál barokní kašny z konce 17. století (kopii uvidíte na Masarykově náměstí) nebo renesanční náhrobek měšťana Urbana.

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum

Národní kulturní památka, která rozsahem expozic přesahuje hranice regionu, nabízí interaktivní expozice, velkoplošné projekce i unikátní haptickou stezku. Původní objekt Památníku Velké Moravy byl vybudován nad základy první objevené církevní stavby z doby Velké Moravy. V září 2022 byl objekt v rámci rozsáhlé přístavby rozšířen vedle stávající expozice Velká Morava také o dvě nové – Příběh Konstantina a Metoděje a Pravěk Uherskohradišťska. Expozice jsou uzpůsobeny také pro nevidomé a slabozraké.

Muzeum v přírodě Topolná

Dvě malebná stavení stojící na návsi v Topolné jsou památkami lidového stavitelství představující způsob bydlení a vybavení usedlosti z konce 19. století. Jedinečná expozice přibližuje obydlí s patrovou komorou, expozicí rybářství a praní prádla. V dvorním traktu si návštěvník prohlédne hospodářské zázemí - chlévy, stodoly, sušírnu ovoce, udírnu, včelín, kovárnu či polní kříž.

Muzeum lidových pálenic

V památkově chráněné hospodářské usedlosti návštěvníka překvapí unikátní expozice podomácké výroby destilátů. Mnohé z destilačních aparatur vykazují prvky značné lidové tvořivosti a dokládají tak vynalézavost a zručnost člověka ve snaze získat tento lahodný destilát.

Archeologické lokality

V místech, kde se vytvářely stopy dávné historie, může návštěvník objevovat relikty sakrálních staveb. Lokality Staré Město „Na Špitálkách“, Modrá „Na Díle“ i Výšina sv. Metoděje v Uherském Hradišti jsou volně přístupné a vybízí k příjemným procházkám.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru