Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Workshop na téma Jak na enviro podnikání: Dostaňte re-use aspekty do svého podniku.

Regionální kancelář CzechInvestu ve spolupráci s dalšími partnery si Vás dovoluje pozvat na workshop na téma Jak na enviro podnikání: Dostaňte re-use aspekty do svého podniku.

Kdy: 7. května 2024, 9 - 13 hod., Zlín - 23. budova, Vavrečkova 5262Jednací místnost 1. NP

Získejte praktické znalosti a dovednosti pro zavádění principů udržitelnosti a re-use do Vašeho podnikání!

Cílová skupina:

 • Pracovníci neziskových organizací, začínající podnikatelé a zájemci o udržitelné podnikání, pracovníci veřejné správy a výzkumných organizací.

Obsah workshopu:

 • Úvod do udržitelnosti v podnikání.
 • Klíčové oblasti udržitelnosti.
 • Kroky k zavedení udržitelnosti do firmy.
 • Příklady dobré praxe z českých firem.
 • Nástroje a zdroje pro udržitelné podnikání.
 • Diskuze a otázky a možnost individuální konzultace s lektorkou.

Účast na workshopu je bezplatná. Kapacita sálu je omezena. Svou účast, prosím, potvrďte prostřednictvím registračního fomuláře níže nebo na e-mailovou adresu dubovska@ticzlin.cz nejpozději do 06. 05. 2024.

Další informace: Agentura pro podporu podnikání a investic - CzechInvest

 

Akademie sociálního podnikání ve Zlínském kraji

Akademie sociálního podnikání byla spuštěna Regionální kanceláří agentury CzechInvest ve spolupráci se Zlínským krajem formou sérií vzdělávacích akcí určenou speciálně pro zakladatele a pracovníky sociálních podniků. Cílem akademie bylo posunout rozvoj sociálního podnikání v kraji směrem k vyšší konkurenceschopnosti a udržitelnosti na trhu.

Během  roku 2023 proběhlo celkem 5 odborných workshopů pod vedením renomovaných lektorů, které budou tematicky zaměřeny na klíčové oblasti podnikání. Sociální podniky měly příležitost se pravidelně setkávat, vyměňovat si zkušenosti a vzdělávat se v oblastech.

Pozornost byla věnována tématům, jako je business plán a nastavení správné cenotvorby, udržitelný marketing na sociálních sítích, odpovědné veřejné zadávání a v neposlední řadě personalistika sociálního podnikání a práce s lidmi. Jednotlivé workshopy probíhaly od března do října 2023.

 • Březen – bussines plán a cenotvorba
 • Duben – sociální sítě, díl 1.
 • Květen – sociální sítě, díl 2.
 • Září – odpovědné veřejné zadávání
 • Říjen – personalistika sociálního podnikání

 

MAPA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

 

Co je sociální podnikání?

Jde o podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk sociálního podniku je z větší části použit pro jeho další rozvoj. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru