Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Akademie sociálního podnikání ve Zlínském kraji

Akademii sociálního podnikání spouští Regionální kancelář agentury CzechInvest ve spolupráci se Zlínským krajem formou sérií vzdělávacích akcí určenou speciálně pro zakladatele a pracovníky sociálních podniků. Cílem akademie je posunout rozvoj sociálního podnikání v kraji směrem k vyšší konkurenceschopnosti a udržitelnosti na trhu.

Během letošního roku proběhne celkem 5 odborných workshopů pod vedením renomovaných lektorů, které budou tematicky zaměřeny na klíčové oblasti podnikání. Sociální podniky tak budou mít příležitost se pravidelně setkávat, vyměňovat si zkušenosti a vzdělávat se v oblastech, které jim v této turbulentní době pomohou lépe se uplatit se trhu.

Pozornost bude věnována tématům, jako je business plán a nastavení správné cenotvorby, udržitelný marketing na sociálních sítích, odpovědné veřejné zadávání a v neposlední řadě personalistika sociálního podnikání a práce s lidmi. Jednotlivé workshopy budou probíhat od března do října 2023.

  • Březen – bussines plán a cenotvorba
  • Duben – sociální sítě, díl 1.
  • Květen – sociální sítě, díl 2.
  • Září – odpovědné veřejné zadávání
  • Říjen – personalistika sociálního podnikání

Semináře jsou určeny výhradně pro podniky ze Zlínského kraje.

Více informací včetně registrace na jednotlivé workshopy naleznete na stránkách regionální kanceláře CzechInvestu pro Zlínský kraj Zlín - CzechInvest

Vstup na akce je po předchozí registraci bezplatný.

 

MAPA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

 

Co je sociální podnikání?

Jde o podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk sociálního podniku je z větší části použit pro jeho další rozvoj. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru