Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

                                                                    

 

Název projektu:

Sociální služby Uherské Hradiště - DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů

Registrační číslo žádosti:

013D312007802

Program MPSV:

Program 013 310

Oblast intervence:

Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022, cíl 4 – Podpora mobility

Období realizace:

1. 5. 2021 – 30. 6. 2022

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Celkový rozpočet:

8 022 270 Kč

Financování:

Program MPSV – max. dotace 3.000.000 Kč

Rozpočet ZK:

5 022 270 Kč

Cíl projektu:

Inovace 4 stávajících zastaralých a poruchových výtahů, pořízených v roce 1994 – 1995, za účelem dosažení bezpečného provozu služby. 

Stručný obsah:

Předmětem projektu je výměna 2 osobních výtahů a 2 nákladních výtahů tak, aby vyhovovaly jak aktuálním bezpečnostním normám, tak provozu služby.

Cílové skupiny projektu:

Cílovou skupinou projektu jsou klienti služby Domov pro seniory a klienti služby Domov se zvláštním režimem

Kontakt:

Marcela Zárubová, manažer projektu, tel: 577 043 841, e-mail: marcela.zarubova@kr-zlinsky.cz

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru