Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Evidenční číslo projektu:

013D313007702

Program:

MPSV - Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020

Cíl 1 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

Období realizace:

8/2020 – 6/2023

Celkový rozpočet:

9 469 385,- Kč

Celkové způsobilé výdaje:

7 023 780,- Kč

Financování:

Dotace ze státního rozpočtu – 4 565 457,- Kč (65% celkových způsobilých výdajů)

Zlínský kraj – 4 903 928,- Kč

Cíle projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce rodinného domu v Bystřici pod Hostýnem za účelem zřízení nové sociální služby typu chráněné bydlení. Rekonstrukcí dojde k vytvoření dvou domácností (včetně zázemí pro personál) pro poskytování služby chráněné bydlení, a to celkem pro 6 klientů se střední mírou podpory, s mentálním a kombinovaným postižením (nebo v kombinaci s přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením), kteří v rámci transformace pobytových služeb, konkrétně Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov, přejdou do této pro ně vhodnější služby. Jedna z domácností pro 4 klienty bude bezbariérová a bude sloužit klientům pohybujícím se na vozíku. Druhá domácnost pro 2 klienty bude v podkroví a nebude bezbariérová.

Specifické cíle projektu:

  • Zajistit bezbariérové zázemí pro sociální službu podporující osoby v nepříznivé sociální a životní situaci způsobené jejich zdravotním stavem.
  • Zajistit vhodnější službu CHB pro klienty DOZP Javorník, Chvalčov, které je zapojeno do transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením.
  • Umožnit klientům, kteří se v rámci transformace sociálních služeb dlouhodobě připravují na přechod do CHB, realizaci tohoto cíle a vyřešit tím jejich nepříznivou sociální situaci (jedná se o osoby, které nejsou schopny samostatného bydlení bez podpory pečujících osob).

Cílová skupina:

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením (s přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením)

Hlavní aktivity projektu:

Celková rekonstrukce objektu rodinného domu, včetně pořízení vnitřního vybavení. V rámci rekonstrukce bude upraveno 1. NP na 1 byt. Byt bude bezbariérový pro 4 klienty upoutané na invalidní vozík. Každý z klientů bude mít vlastní pokoj. 2. NP bude upraveno na garsoniéru pro 2 mobilní klienty s novým hygienickým zázemím a novou kuchyňkou. Dále bude ve 2.NP vybudován prostor, který bude sloužit jako zázemí pro personál. Jedná se o jednu místnost, která bude samostatně přístupná, umístěna mimo byt klientů.

Vedlejší aktivity:

- organizace výběrových a zadávacích řízení

- zajištění povinné publicity projektu

- technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

- autorský dozor

Výstupy projektu:

 Počet nově realizovaných lůžek - 6

Aktuální stav:

Byl vydán dokument Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt je v realizaci.

Kontaktní osoby: Ing. Silvia Duchoňová – projektový manažer, tel.: +420 577 043 792, e-mail: silvia.duchonova@kr-zlinsky.cz

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru