Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – DS Buchlovice – instalace EPS

Evidenční číslo projektu:

013D313007801

Program:

MPSV - Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024

Cíl 2 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb

Období realizace:

07/2022 – 11/2024

Celkový rozpočet:

18 563 000,- Kč

Celkové způsobilé výdaje:

15 154 179,- Kč

Financování:

Dotace ze státního rozpočtu – 2 500 000,- Kč

Cíle projektu:

Cílem podpory je zkvalitnění pobytového zařízení sociálních služeb DS Buchlovice, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociální služby, formou vybavení elektrickou požární signalizací (EPS) a napojení na pult centrální ochrany HZS ZLK.

Objekt Domova pro seniory Buchlovice má kapacitu 208 lůžek, přičemž 158 lůžek je pro potřeby služby Domova pro seniory (dále také „DS“) a 50 lůžek je k dispozici pro sociální službu Domova se zvláštním režimem (dále také „DZR“).

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou senioři (osoby s omezenou schopností pohybu). Služba je určena osobám od 60 let a více. Věkové členění v domově pro seniory je mladší senioři (60 - 80 let) a starší senioři (nad 80 let).

Hlavní aktivity projektu:

V rámci projektu jsou plánované tyto aktivity:

  • instalace nových rozvodů a instalace systému detekce kouře/požáru (EPS)
  • instalace ZDP (zařízení dálkového přenosu) pro přenos poplachu na PCO (pult centralizované ochrany) HZS-ZLK
  • instalace KTPO (klíčový trezor požární ochrany)
  • instalace OPPO (obslužné pole požární ochrany)
  • instalace technologie ER (evakuačního rozhlasu) dle ČSN EN 50 849 a EN 54.
  • instalace nouzového odblokování dveří ve 2. NP (DZR – oddělení se zvláštním režimem)
  • instalace ovládání přídržných magnetu na dvoukřídlých požárních dveřích s koordinátorem zavírání
  • instalace grafického nadstavbového vybavení

Výstupy projektu:

V řešeném objektu DS Buchlovice bude stávající nevyhovující systém autonomní detekce nahrazen novou instalací systému EPS, která bude splňovat podmínky zákona č. 415/2021 Sb.

EPS provádí:

  • nepřetržitou kontrolu prostorů objektu na vznik požáru a signalizaci místa vzniku požáru na místo službu konajícího personálu
  • kontrolu napojení ze sítě a automatické přepojení v případě výpadku napětí na náhradní zdroj

Aktuální stav:

Byl vydán dokument Registrace akce. Projekt je v realizaci.

Kontaktní osoby:

Bc. Zuzana Lužová – projektový manažer

tel.: +420 577 043 832

e-mail: zuzana.luzova@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru