Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – DS Uherský Ostroh

Evidenční číslo projektu:

013D312007803

Program:

MPSV - Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024

Cíl 4 – Podpora mobility

Období realizace:

06/2021 – 12/2024

Celkový rozpočet:

11 826 000,- Kč

Celkové způsobilé výdaje:

3 720 362,- Kč

Financování:

Dotace ze státního rozpočtu – 2 790 270,- Kč

Cíle projektu:

V současné době vznikl požadavek na umístění osob neschopných samostatného pohybu do řešeného objektu. Současné užívání objektu nesplňuje soudobé požadavky na bezpečné užívání z hlediska požárně bezpečnostního řešení (osoby neschopné samostatného pohybu je možné dle stávajících PBŘ umístit pouze na části 1. NP v počtu max. 8 osob).

Aby byly splněny legislativní požadavky z hlediska PBŘ pro současné rozmístění klientů     neschopných samostatného pohybu a klientů s omezenou schopností samostatného pohybu, jejichž počty se neustále zvyšují a jsou tak do zařízení umísťováni, je nutno provést následující opatření:

  • zřízení chráněné únikové cesty – schodišťový prostor nového třípodlažního objektu

SO-01 - nový evakuační výtah v tomto schodišťovém prostoru, případně upgrade stávajícího výtahu na evakuační (klíčové ovládání, vazba na EPS, zálohovaný zdroj, apod.)

  • umístění náhradního bateriového zdroje větrání a evakuačního výtahu v samostatném požárním úseku v rámci budovy
  • úprava EPS – spouštění větrání chráněné únikové cesty
  • úprava, stávajících venkovních pergol, které je nutné přebudovat z nehořlavých materiálů – tedy ocel, hliník a sklo
  • stavební úpravy související s výše uvedenými změnami

Cílová skupina:

Senioři -  osoby seniorského věku, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Klienty služby budou osoby mobilní, se sníženou mobilitou, případně i zcela imobilní, vyžadující střední nebo vysokou mírou podpory.

Hlavní aktivity projektu:

V rámci projektu bude způsobilá pouze kompletní výměna stávajícího výtahu za nový evakuační výtah.

Aktivity související s rekonstrukcí evakuačního výtahu:

  • Pořízení evakuačního výtahu
  • Pořízení záložního zdroje
  • Stavební úpravy výtahové šachty
  • VZT Větrání CHÚC

Výstupy projektu:

Stávající počet lůžek v objektu domova je 38. Z toho domov pro seniory má k dispozici 16 lůžek pro osoby neschopné samostatného pohybu, po rekonstrukci bude všech 38 lůžek k dispozici pro osoby neschopné samostatného pohybu. Záměrem je umístit v třípodlažní přístavbě objektu i osoby neschopné samostatného pohybu.

Aktuální stav:

Byl vydán dokument Registrace akce. Projekt je v realizaci.

Kontaktní osoby:

Bc. Zuzana Lužová – projektový manažer

tel.: +420 577 043 832

e-mail: zuzana.luzova@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru