Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Evidenční číslo projektu:

013D313007603

Program:

MPSV - Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024

Cíl 2 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb

Období realizace:

11/2020 – 11/2024

Celkový rozpočet:

346 000 000,- Kč

Celkové způsobilé výdaje (max. dle výzvy):

80 000 000,- Kč

Financování:

Dotace ze státního rozpočtu – 60 000 000,- Kč

Cíle projektu:

Cílem projektu je výstavba nového zařízení sociálních služeb v Liptále poskytující službu domova pro seniory v kapacitě 58 lůžek. Domov pro seniory bude poskytovat 24hodinovou péči klientům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Jedná se především o ubytování, stravování, zdravotní péči, sociální a ošetřovatelské služby s důrazem na individuální potřebu každého klienta.

Cílová skupina:

Senioři -  osoby seniorského věku, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Klienty služby budou osoby mobilní, se sníženou mobilitou, případně i zcela imobilní, vyžadující střední nebo vysokou mírou podpory.

Hlavní aktivity projektu:

Vybudování nového Domova pro seniory Liptál bude zahrnovat:

-     novostavba čtyřpodlažní budovy v pasivním standardu formou přístavby ke stávajícímu    objektu

-      odstranění stávajícího objektu a budovy ČOV

-      stavební úpravy stávající budovy – vybudování gastroprovozu, provozních prostor a   skladů

-     vybavení všech interiérů

-    sadové úpravy pozemků a mobiliář

Vedlejší aktivity projektu:

-     Zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)

-     Zpracování Projektové dokumentace pro provedení stavby

-     Výkon činnosti autorského dozoru na PD

-     Výkon činnosti technického dozoru investora

-     Výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi

-     Dodávka povinné publicity projektu: stálá pamětní deska

Výstupy projektu:

 Počet nově realizovaných lůžek - 58

Aktuální stav:

Byl vydán dokument Registrace akce. Projekt je v realizaci.

Kontaktní osoby: Ing. Silvia Duchoňová – projektový manažer, tel.: +420 577 043 792, e-mail: silvia.duchonova@kr-zlinsky.cz

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru