Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

  • Soud svěří dítě do péče jiné osobě, nemůže-li o něj osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník;
  • Dítě je zpravidla svěřeno do péče osobě příbuzné nebo dítěti blízké;
  • Musí být splněna podmínka, že dítě má nárok na výživné a toto výživné platí jeho rodiče k rukám pečující osoby.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru