Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu: Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje

Program:  Integrovaný regionální operační program

Období realizace:

12. 01. 2016 - 31. 03. 2018

Celkový rozpočet:

63 608 248,00 Kč vč. DPH

Financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 54 067 010,80,- Kč (85 %)

Státní rozpočet: 3 180 412,40 Kč (5%)

Vlastní zdroje žadatele:  6 360 824,80 Kč (10 %)

Stručný obsah:

Za účelem zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof bude pořízena následující technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje (ZZS ZK):

 1. Sanitní vozidla (ambulance) typu C 4x4 - 8 ks
 2. Sanitní vozidlo (ambulance) typu C pro přepravu pacientů s podezřením na VNN a nadměrných pacientů (XXL) - 1 ks
 3. Terénní sanitní vozidla (ambulance) typu B 4x4 - 4 ks
 4. Klimatizační jednotky - 2 ks
 5. Přístroje pro nepřímou srdeční masáž - 28 ks
 6. Přístroje pro umělou plicní ventilaci - 4 ks

Aktivity projektu:

Hlavní aktivity projektu:

Aktivita 1: Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

 1. Terénní sanitní vozidla (ambulance) typu B 4x4 - 4 ks
 2. Přístroje pro nepřímou srdeční masáž - 6 ks
 3. Přístroje pro umělou plicní ventilaci - 1 ks

Aktivita 2: Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

 1. Sanitní vozidlo (ambulance) typu C uzpůsobená pro přepravu pacientů s podezřením na VNN a nadměrných pacientů (XXL) - 1 ks
 2. Sanitní vozidla (ambulance) typu C 4x4 - 8 ks
 3. Klimatizační jednotka - Zlín - 1 ks
 4. Klimatizační jednotka - Kroměříž - 1 ks
 5. Přístroje pro nepřímou srdeční masáž - 22 ks
 6. Přístroje pro umělou plicní ventilaci - 3 ks

Všeobecný cíl:

Globálním cílem projektu je „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“.

Specifický cíl:

- zvýšení schopnosti poskytovat přednemocniční neodkladnou péči na území dotčené mimořádnými událostmi a krizovými situacemi

- zkrácení časové dotace pro poskytnutí přednemocniční neodkladné péče na zasaženém území

- vyšší ochrana zdraví a života osob v důsledku mimořádných událostí a krizových situací

Výstupy projektu:

Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS - 43

Cílová skupina:

Orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, obyvatelé a složky IZS

Aktuální stav:

Projekt v udržitelnosti.

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Prusenovský, manažer projektu; tel.: +420 577 043 848, e-mail: martin.prusenovsky@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru