Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení96

Celkem 115 tisíc korun od dárců získaly tři neziskové organizace na Burze filantropie, která se ve středu 12. června uskutečnila v Uherském Hradišti. Tyto peníze využijí pro financování svých obecně prospěšných projektů. Mezi donátory byl také Zlínský kraj, který byl jedním z hlavních partnerů akce.

Burza filantropie v Uherském Hradišti

„Jsem ráda, že jsme tento záslužný projekt vloni úspěšně spustili i v našem kraji, díky našemu Poradenskému a krizovému centru. Velký přínos Burzy filantropie vidím hlavně v tom, že umožňuje osobní setkání dárců a zástupců neziskových organizací. Ti mají možnost jim osobně představit svůj nápad a získat potřebnou podporu pro projekt, na který by jen těžko sháněli peníze z obvyklých grantů a vyhlášených výzev,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast a neziskový sektor.

Na Burze filantropie v Uherském Hradišti své projekty prezentovaly tři organizace. Skautské středisko Psohlavci z Uherského Hradiště představilo svůj záměr na obnovu klubovny, spolek Mýtina projekt na vytvoření komunitního centra pro rodiče a děti a Charita Uherský Brod aktivitu zaměřenou na vznik mobilní kavárny, ve které by kávu vařili její klienti terapeutické dílny či sociální rehabilitace. Pro své projekty se jim podařilo nakonec získat dohromady 115 tisíc korun, a to od celkem šesti dárců. Byl mezi nimi i Zlínský kraj, který podpořil každý z těchto projektů částkou 10 tisíc korun. Symbolické šeky předal zástupcům organizací předseda výboru krajského zastupitelstva Jakub Zach.

V loňském roce ve Zlínském kraji proběhly první dvě Burzy filantropie pro okresy Zlín a Kroměříž, v tom letošním se kromě Uherského Hradiště ještě uskuteční také pro okres Vsetín. Vedle neziskových organizací mají možnost podat svůj projekt i sociální podniky. Přihlásit se a také najít další informace lze na webu www.burzafilantropie.cz.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz