Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení344

S ohledem na zvyšující se počet dětí a mladistvých, kteří se potýkají s psychickými obtížemi, hodlá Zlínský kraj zřídit Centrum duševního zdraví pro děti. Vzniknout by mělo do tří let ve Zlíně jako nová služba Poradenského a krizového centra, jež je krajskou příspěvkovou organizací.

Ilustrační foto

S nástupem covidové pandemie se podle odborníků výrazně zhoršil psychický stav v rodinách. „U dětí se zvýšil počet případů úzkostných poruch, klinických depresí, sebepoškozování i pokusů o sebevraždu. Psychiatrická nemocnice Kroměříž zaznamenává vysoký nárůst případů dětí s okamžitou nutností hospitalizace, a to i opakovaně,“ upozornila náměstkyně pro léčebně preventivní péči z Psychiatrické nemocnice Kroměříž Adéla Stoklasová.

Psychické potíže dítěte mívají dopad na chod celé rodiny, školní docházku, prospěch i chování. Při psychických potížích rodiče může být zase přímo narušena péče o děti, chod rodiny a schopnost čelit dalším ohrožujícím faktorům, například zadluženosti.

„Proto je nesmírně důležité, aby v našem kraji byla dobře dostupná rychlá psychologická pomoc, schopná zachytit problém hned na začátku, než naroste do větších rozměrů. Čekací doba na první vyšetření u psychologa nebo dětského psychiatra se však aktuálně pohybuje v řádech měsíců. V tom by mělo Centrum duševního zdraví pro děti výrazně pomoci. Zatím jsme ale na začátku,“ vysvětlila statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

S poskytováním sociálních služeb mimo jiné právě rodinám s dětmi má v kraji dlouholeté zkušenosti Poradenské a krizové centrum. To má mít zřízení nové služby přímo na starosti. 

„Více než rok máme rozjetý projekt zaměřený na podporu duševního zdraví v rodinách. A právě na něj chceme po zajištění potřebného odborného personálu navázat. Souběžně také hledáme vhodný objekt, kde by mohlo Centrum duševního zdraví pro děti sídlit. Uděláme všechno pro to, abychom službu spustili už od roku 2026, reálněji se však jeví až rok 2027,“ uvedl ředitel Poradenského a krizového centra Marek Mikláš.

„Praxe jasně ukazuje nutnost dalšího řešení a rozšíření nabídky pro rodiny, která bude zahrnovat komplexní podporu multidisciplinárního týmu v ambulanci i v terénu včetně dostupné zdravotní péče. Takovým řešením je právě zahájení činnosti Centra duševního zdraví pro děti, které představuje ověřený model péče o lidi s duševním onemocněním v České republice i zahraničí,“ doplnil Marek Mikláš.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz