Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení307

Po čtyřech týdnech od přijetí rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o zrušení registrace sociálních služeb zlínského poskytovatele Hvězda, z.ú. začíná postupné stěhování klientů do náhradních zařízení.

Ilustrační foto

„I v takto krátkém čase se nám ve spolupráci se sociálními pracovníky obcí a rodinnými příslušníky daří postupně hledat vhodná náhradní ubytování pro klienty. V některých případech už čekáme pouze na posudek od praktického lékaře, který je potřebný pro přijetí do nové služby,“ vysvětlila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která má oblast sociálních věcí na starosti.

Od 3. 11. 2023, kdy bylo Krajskému úřadu Zlínského kraje doručeno rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o zrušení registrace sociálních služeb poskytovatele Hvězda, z.ú., bylo v zařízení zahájeno sociální šetření u 59 klientů.  

„Uvědomujeme si, že celá situace je pro klienty a jejich blízké velmi náročná a vyvolává velké obavy. Chceme ale ujistit, že snahou nás všech je v součinnosti s klienty a rodinnými příslušníky postarat se o ně a najít jim vhodné umístění u organizací, které poskytují kvalitní sociální služby. Klientům i jejich rodinám jsou nápomocni sociální pracovníci obcí, kteří jsou s nimi v kontaktu a pomáhají jim s hledáním vhodné náhradní služby i vyplněním žádosti do nového zařízení. Tyto formální úkony totiž musejí provést přímo oni sami,“ upřesnila Hana Ančincová s tím, že sociální pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje jsou v každodenním kontaktu se sociálními pracovníky obcí s rozšířenou působností a vše koordinují.

Ke zrušení registrace dojde u zlínských zařízení Domov seniorů a Dům služeb seniorům 31. 12. 2023. Důvodem je nedoložení bezdlužnosti při kontrole provedené dne 4. 7. 2023, která je jednou ze zákonných podmínek pro získání oprávnění poskytování sociálních služeb.

Za neoprávněné poskytování sociálních služeb hrozí podle zákona o sociálních službách pokuta až 2 miliony korun.

Pro bližší informace vznikla na webu Zlínského kraje www.zlinskykraj.cz  v části Hlavní témata – Sociální oblast záložka „Informace HVĚZDA, z.ú.“, která bude průběžně aktualizována.

K 31. 12. 2023 bude organizaci Hvězda z.ú. zrušena registrace opravňující k poskytování sociální služby. Důvodem je nedodržení zákonných povinností, které byly zjištěny Zlínským krajem při kontrole registračních podmínek v průběhu letošního roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí odejmutí registrace potvrdilo 3. 11. 2023.  V souladu s legislativou je kraj kompetentní provádět pouze veřejnosprávní kontroly zaměřené na čerpání finančních příspěvků a rozhodovat o registraci služby podle zákona o sociálních službách. Kontrola kvality poskytované péče podléhá Inspekci sociálních služeb spadající pod Ministerstvo práce a sociálních věcí.

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz