Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení59

Částkou 500 tisíc korun přispěje i letos Zlínský kraj do Fondu Pustevny, z něhož je financována revitalizace této lokality patřící k největším turistickým lákadlům v regionu. V letošním roce se peníze z fondu mimo jiné využijí na pořízení kompostovacích toalet včetně náhradních nádrží v blízkosti sochy Radegasta.

Pustevny

„Díky tomuto fondu můžeme postupně kultivovat prostředí hřebene Pusteven tak, aby cestovní ruch nenarušoval autentičnost tohoto nádherného koutu Beskyd a byl tu nastaven řád s respektem k přírodnímu charakteru místa i jeho historicko-architektonické hodnotě. V minulých letech z něj bylo financováno například pořízení nových laviček, rozcestníků či odpadkových košů, ale také pořízení projektové dokumentace na stavbu Brány Pusteven. Tato krásná a moderní budova, která ctí atmosféru místa a skvěle zapadá do okolní přírody, od začátku letošního roku nově slouží návštěvníkům jako informační centrum i jako zázemí a místo k odpočinku. Kraj na její stavbu přispěl 10 milionů korun,“ připomněl náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub, zodpovědný za cestovní ruch.  

Zpracována už je také projektová dokumentace na úpravu centrálního prostoru mezi Bránou Pusteven a Jurkovičovými stavbami. „Věřím, že práce zde začnou v příštím roce,“ uvedl náměstek Lubomír Traub.

Fond Pustevny vznikl na základě Memoranda o spolupráci mezi Zlínským a Moravskoslezským krajem a obcemi Prostřední Bečva a Trojanovice, uzavřeného v roce 2020. Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj do něj každoročně přispívají 500 tisíc korun, členské obce 100 tisíc korun a nemalými částkami pak také soukromé firmy a další partneři.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz