Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení421

Celkem dvanácti žákům a žačkám základních a středních škol letos udělil Zlínský kraj ocenění za jejich mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti. Mezi oceněnými jsou talentovaní hudebníci, sportovci, přírodovědci či dobrovolníci. Jeden z žáků si vysloužil ocenění za svou pomoc při záchraně života. Pogratulovat oceněným přišli v úterý 11. června do zlínské Baťovy vily hejtman Radim Holiš a krajská radní pro školství Zuzana Fišerová.

Radní Zuzana Fišerová předává ocenění

„Všem oceněným upřímně děkuji a moc si přeji, aby v tom, co dělají, vytrvali, aby je to nadále bavilo a své dovednosti dále rozvíjeli. Zlínský kraj takové talenty potřebuje. Proto velmi doufám, že našemu regionu zůstanou věrni i v budoucnu. Poděkování patří také rodičům, učitelům, trenérům a dalším lidem, kteří pomáhají tyto mladé lidi motivovat a rozvíjet jejich nadání,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

„V řadách oceněných žáků je také mladý muž, který při železničním neštěstí neváhal poskytnout první pomoc neznámému člověku, čímž mu zachránil život. A takový čin si zaslouží veřejné uznání a poděkování,“ doplnila radní Zuzana Fišerová.

Ocenění je určeno žákům středních a 2. stupně základních škol a žákům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří dosáhli výjimečných úspěchů v mimoškolní činnosti, a to v humanitní, přírodovědné, technické, umělecké nebo sportovní oblasti, případně vykonali nějaký mimořádný čin.

V roce 2024 ocenění získali:

Jan Stavjaňa, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, 3. ročník
Jan je žákem třetího ročníku oboru Praktická sestra. Vloni v říjnu cestoval osobním vlakem, který se na železničním přejezdu ve Zlíně – Malenovicích střetl s chodcem. Obsluha vlakové soupravy cestujícím sdělila, ať vyčkávají, neboť se jedná o nehodu s úmrtím. Honza se však chtěl přesvědčit, jestli by se chodci nedalo ještě pomoci. Zamířil tedy k místu, kde se sražený chodec nacházel, a zjistil, že muž je stále naživu. Zraněný muž byl pod vlakem zaklíněný. Společně s dalším spolucestujícím mu pohotově, rychle a velmi profesionálně poskytli první pomoc. Vlastním vybavením zaškrtil zraněnému postiženou končetinu, zajistil mu dýchací cesty a přivolal záchrannou službu. Rychlé a pohotové poskytnutí první pomoci zraněnému ocenila jak posádka zdravotnické záchranné služby, tak lékaři v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.

Markéta Hanáčková, ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Větrná 1063, 9. ročník
Markéta vyniká ve hře na housle, které se věnuje už od svých pěti let. Hraje ale i na klavír a baví ji zpěv. Jejími nejvýraznějšími úspěchy v posledním období jsou: v roce 2024 zisk 1. místa v sólové komorní hře v krajském kole, 2. místa v sólové komorní hře v celostátním kole; v roce 2023 jako členka Smyčcového kvarteta získala titul absolutní vítěz Zlínského kraje s postupem do celostátního kola. Na svém kontě má dále řadu veřejných sólových vystoupení se Slováckým komorním orchestrem a nyní hraje v Malých a velkých filharmonicích při ZUŠ v Uherském Hradišti.

Tomáš Horalík, Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, 4 ročník
Tomáš je studentem oboru mechanik-seřizovač. Jeho zájem o strojařinu se projevuje i v době volna, kdy tráví svůj čas ve strojírenské firmě. V říjnu 2023 získal 1. místo na soutěži mladých strojařů v programování CNC v systému Heidenhain. Výhra mu přinesla i ocenění ministra průmyslu a obchodu ČR. Tomáš se podílí i na propagaci strojírenského oboru u žáků základních škol. V současné době se připravuje na kvalifikaci na soutěž o mistra republiky v CNC frézování 2024, kde prokáže své dovednosti v modelování, programování a výrobě dílů.

Lukáš Hrdý, Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, 7. ročník
Lukášovou velkou zálibou je astronomie, astrofyzika a kvantová mechanika. Navštěvuje astronomický kroužek ve zlínské hvězdárně, kde se dnes již podílí na vzdělávání mladších spolužáků. V letošním roce si připravil sérii přednášek pro veřejnost. Pravidelně se účastní soutěží a olympiád. V celostátním kole astronomické olympiády kategorií AB obsadil 6. místo a v kategorii CD se umístil na 2. místě. Podařilo se mu úspěšně zakončit stáž v rámci projektu Otevřená věda a zapojil se do dalšího ročníku. Za svou práci na téma Výpočet poloh nebeských těles získal 3. místo v celostátním kole SOČ. S prací zvítězil v soutěži Bystré hlavy Goethe Institutu. Zúčastnil se i dvoutýdenní stáže na německé vysoké škole TU Chemnitz, na partnerském gymnáziu v německém Marienbergu a mezinárodního workshopu astronomie a astrofyziky, na který postoupil z celostátního kola astronomické olympiády.

Adéla Hůsková, Základní škola Ostrožská Nová Ves, 9. ročník
Adéla se intenzivně věnuje sportovnímu aerobiku, sportuje už od svých 4 let. Je aktivní členkou Sport Academy B2M, kde trénuje od roku 2014. Pravidelně se účastní soutěží nejvyšší výkonnostní třídy pořádaných Českým svazem aerobiku a fitness FISAF.cz. Reprezentuje tak nejen svůj oddíl, ale i Českou republiku na mezinárodní úrovni. Její dosavadní největší úspěchy jsou: Mistrovství světa 2023 - 1. místo - kategorie Junior Dua (sportovní aerobik), Mistrovství Evropy 2023 - 3. místo - kategorie Junior Dua (sportovní aerobik), Mistrovství světa 2022 - 3. místo - Kategorie Kadet Performance Aerobik. Dále v roce 2024 - 1. místo - v kategorii Junior Trio a 3. místo v kategorii Junior Ženy

Lucie Jurásková, Základní umělecká škola Zlín, 2. a 3. ročník II. stupeň
Lucie hraje na housle a na klavír. Velkých úspěchů dosahuje jak v sólové hře na oba nástroje, tak v kolektivní interpretaci – je oporou smyčcového orchestru Pop Strings, cimbálové muziky Strunka, kapely Crowses. Pravidelně se zúčastňuje soutěží základních uměleckých škol, na kterých vždy obsazuje přední příčky. Absolvovala společné koncerty s populárními českými zpěvačkami Bárou Basikovou a Helenou Vondráčkovou. V roce 2023 získal orchestr Pop Strings pod jejím vedením 1. cenu na mezinárodní soutěži Čadcapop na Slovensku a ocenění za mimořádný výkon.

Jan Krchňáček, Gymnázium J.A. Komenského Uherský Brod, 7. ročník
Jan je velmi aktivní student s bohatou mimoškolní činností. Ve spolupráci s městem Uherský Brod zorganizoval pomoc studentů s výsadbou 20 tisíc stromků, pravidelně se podílí na přípravě Dne země.  Na gymnáziu pomáhal při založení školní včelnice, včelařského kroužku a kroužku 3D tisku. Zorganizoval tým studentů, který prezentoval školu na Studentském fóru žáků středních škol. Se svojí učitelkou připravil projekt školních zahrádek, pravidelně organizuje akce spojené s úklidem okolí školy. Pracuje na vytvoření stránek s kompletními informacemi o soutěžích pro střední školy. Je členem týmu, který v Dějepisné soutěži gymnázií zvítězil v krajském kole a postoupil do kola celostátního. 

Tomáš Lušovský Střední škola Kostka s.r.o., 2. ročník
Tomáš úspěšně reprezentoval školu v prestižní soutěži firmy Microsoft nazvané Office Arena, v rámci které měl za úkol zpracovat co nejkomplexněji téma „Návrh naučné stezky ve vašem městě či okolí" pomocí nástrojů sady MS Office. Jeho projekt „Naučná stezka Nový Hrozenkov aneb toulky v srdci Valašska" odborná porota ocenila jako nejlepší ve Zlínském kraji. V celostátním finále, které proběhlo v pražském sídle firmy Microsoft, byl jeho projekt vyhodnocen jako třetí nejlepší v celé republice. Městys Nový Hrozenkov se rozhodl projekt realizovat.

Pavel Pernička, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, 8. ročník
Pavel patří k zakládajícím členům školního meteoklubu, kde se věnuje jako hlavní autor tvorbě pravidelných týdenních predikcí vývoje počasí a spolupracuje na tvorbě Atlasu oblaků. Meteoklub spolupracuje s Fakultou informatiky UTB ve Zlíně. Se svou prací v oboru Informatika s názvem „Predikce výskytu atmosférických front" získal 1. místo v okresním kole soutěže Středoškolské odborné činnosti. Jde o program, který dokáže předpovídat postup nebezpečných přívalových dešťů, což je velmi důležité v souvislosti s globálními změnami klimatu. Vedoucí jeho práce ji charakterizoval takto: „Je naprosto mimořádná z hlediska vědeckého i implementačního a dlouho asi nic tak komplexního a složitého mít nebudeme. Myslím, že by to mohla být magisterská diplomová práce a Pavel by ji jistě obhájil.“

Ondřej Prchlík, Gymnázium Uherské Hradiště, 4. ročník
Ondřej je úspěšným kanoistou na české i mezinárodní scéně. Je bývalým členem reprezentačního družstva juniorů a současným členem reprezentačního družstva dospělých. Jeho největší dosavadní úspěchy jsou: Juniorský Mistr Evropy K4 500 m - Montemor-o-Velho Portugalsko, Juniorský Vice-Mistr světa K4 500m - Auronzo di Cadore Itálie, 8. místo na Juniorském Mistrovství světa K2 500m - Auronzo di Cadore Itálie, Juniorský Mistr ČR K2 500m - Račice ČR.

Marek Soviš, Základní umělecká škola Uherský Brod, 3. ročník II. stupeň a 7. ročník I. stupeň
Marek je nadaným klavíristou, varhaníkem a také skladatelem. Už ve svých 7 letech vystupoval na úvod slavnostního programu multižánrového festivalu ZUŠKA?ZUŠKA! v prostorách Kongresového centra ve Zlíně. Byl stipendistou Ivo Kahánka v programu MenArt, vystupoval v Senátu a na festivalu Smetanova Litomyšl. V tomto školním roce získal ve hře na klavír 1. místo v okresním kole soutěže ZUŠ. V osmi letech začal hrát i na varhany. Mimo jiné koncertoval v bazilice na Velehradě, kde také proběhlo jeho letošní absolventské vystoupení za doprovodu orchestru. Komponuje skladby pro sólové nástroje, komorní uskupení i pro velký orchestr. V roce 2023 získal v ústředním kole skladatelské soutěže ZUŠ zlaté pásmo. V březnu 2024 byla s velkým ohlasem uvedena jeho orchestrální skladba Mateník.

Amálie Zádrapová, Základní škola Vsetín, Ohrada 1876, 9. ročník
Amálie se věnuje plavání a zejména šachu. Šachy hraje od svých 5 let. V roce 2023 dosáhla v této oblasti mimořádných úspěchů: stala se mistryní ČR ve standardním šachu dívek do 14 let, účastnila se Mistrovství světa v šachu dívek do 14 let v Itálii, získala 6. místo mezi dívkami do 16 let na Olympiádě dětí a mládeže ve Špindlerově Mlýně. Od 7 let také závodně plave a stíhá ještě další koníčky – ráda čte, cestuje, baví ji cizí jazyky, hraje na kytaru a věnuje se svému jezevčíkovi.

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz