Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení345

Poskytnutí dotace 200 milionů korun Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) na výstavbu nového objektu Fakulty technologické dnes schválili krajští zastupitelé. Novostavba vyroste v blízkosti zlínského autobusového nádraží na místě bývalé budovy fakulty U1, která byla vloni kvůli svému havarijnímu stavu odstraněna. V souvislosti s tím zastupitelé zároveň schválili uzavření smlouvy s univerzitou, ve které se UTB zavazuje vytvořit minimálně 400 nových studijních míst v celkem sedmi nových studijních programech.  

UTB

„Univerzita Tomáše Bati je nejvýznamnější vzdělávací institucí ve Zlínském kraji, a je proto naším klíčovým partnerem. V březnu jsme s panem rektorem podepsali dohodu o dlouhodobé spolupráci. Smlouva, kterou jsme dnes na zastupitelstvu schválili, na ni navazuje a definuje první konkrétní kroky. Jde hlavně o nové studijní programy, jejichž vznik jsme na univerzitě sami iniciovali, protože jsou velmi důležité pro další rozvoj kraje. Část z nich se bude vyučovat právě v nové budově technologické fakulty, jejíž stavbu jsme dnes dvě stě miliony podpořili,“ uvedl hejtman Radim Holiš. 

Výstavba nové budovy fakulty, která by měla být zahájena letos v září a dokončena v roce 2026, zajistí podmínky pro výuku bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v oborech zaměřených na chemii, strojírenství, progresivní materiály a technologie, potravinářství nebo zdravotnictví. Celkové výdaje projektu včetně dodávky technologického vybavení a interiérů jsou vyčísleny na 650 milionů korun.

„Nesmírně vítáme spolupráci se Zlínským krajem, která je velmi intenzivní a má dobře nakročeno. Dotace ze Zlínského kraje pokryje zhruba třetinu nákladů, další třetina bude uhrazena ze zdrojů MŠMT a zbytek zaplatí univerzita z vlastních zdrojů. Oceňujeme, že má vedení Zlínského kraje zájem podílet se na vysokoškolském vzdělávání v regionu a snahu udržet naše absolventy v kraji, je to nesmírně důležité,“ sdělil rektor UTB Milan Adámek.

Co se týká nových studijních programů UTB, bude v akademickém roce 2027/2028 zahájena výuka u těchto čtyřech: Strojírenství a výrobní technologie (min. 120 míst), Zdravotnický záchranář (min. 20 míst), Technologie a hodnocení potravin (min. 60 míst) a Materiály a technologie (min. 60 míst). O rok později přijdou na řadu Radiologická asistence (min. 20 míst), Gastronomie a výživa (min. 60 míst) a Polovodičové materiály (min. 60 míst).

„Ve smlouvě se univerzita dále zavazuje například k tomu, že nově postavenou budovu technologické fakulty bude každoročně využívat minimálně 1 200 studentů, že UTB zajistí akreditaci 12 studijních programů v anglickém jazyce nebo že Fakulta technologická mezi lety 2025 a 2030 zorganizuje 500 přednášek pro základní a střední školy a 100 přednášek pro veřejnost,“ doplnil náměstek hejtmana David Vychytil. Dále se počítá s tím, že v letech 2025 až 2030 UTB zajistí minimálně 285 stáží svých studentů v zahraničí i stáží zahraničních studentů ve Zlíně na Fakultě technologické.    

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz