Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení127

S dotačním programem na podporu regionálních zemědělců, potravinářů a vinařů přichází nově Zlínský kraj. Pro program, který už schválili radní, má kraj ve svém rozpočtu vyčleněno 5 milionů korun. Podpoří z něj zejména dlouhodobě udržitelný rozvoj zemědělství a tradiční potravinářské výroby v kraji, popularizaci práce v zemědělství či využití typických regionálních produktů pro zvýšení návštěvnosti Zlínského kraje. 

Kombajn

„Chceme tím přispět k uchování a hlavně dalšímu rozvoji regionálního zemědělství a potravinářské výroby ve Zlínském kraji, ke zvýšení naší potravinové soběstačnosti a k rozvoji malých zemědělských a potravinářských firem nabízejících zdravé, kvalitní i cenově dostupné potraviny. Rádi bychom napomohli i ke zvýšení atraktivity Zlínského kraje pro návštěvníky odjinud tím, že podpoříme propojení zemědělství, výroby místních produktů a typických regionálních symbolů,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová, zodpovědná za oblast zemědělství.

Z programu kraj podpoří například vzdělávací a informační akce spojené s ukázkami zemědělské prvovýroby, které pomohou ke zvýšení povědomí o výrobě regionálních produktů, nebo propagaci zemědělského hospodaření a potravinářské výroby například formou neperiodických publikací, výukových materiálů či videospotů. Podporováno bude i vytvoření systému využití regionálních potravin pro zásobování škol, zdravotnických a sociálních zařízení i dalších gastronomických provozů. Kraj finančně přispěje i na propagaci práce v zemědělství a potravinářské výroby na školách.

Dotaci bude možné získat v rozmezí od 50 tisíc do 250 tisíc korun. Zažádat si o ni budou moci právnické a fyzické osoby podnikající v zemědělství, vinařství a potravinářství, které zaměstnávají méně než 250 lidí. Dále pak komory, zájmová sdružení právnických osob, obce, jejich příspěvkové organizace a svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy a školy a školská zařízení.

Žádost o poskytnutí dotace bude kraj přijímat od 25. března do 19. dubna 2024, 12:00 hodin. Více informací na: https://zlinskykraj.cz/dotace/rp27-24-podpora-regionalni-zemedelske-potravinarske-a-vinarske-produkce

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz