Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení206

Institut pro veřejnou správu Praha a Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR letos vyhlásily už 17. ročník soutěže Úřad na cestě k rovnosti. Krajský úřad Zlínského kraje v ní obsadil stříbrnou pozici. Soutěž je zaměřena na monitoring a podporu rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. Tématem letošního ročníku bylo, jak řeší genderovou diskriminaci na pracovišti a jakým způsobem pomáhají ženám ohroženým sociálním vyloučením.

Ředitelka Krajského úřadu Zlínského kraje Jitka Hlavačková

Vyhlašovatelé soutěže při hodnocení vycházeli mimo jiné ze strategií, cílů a opatření, která mají úřady stanovena v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a v oblasti podpory slaďování rodinného, pracovního a osobního života.

„Snažíme se naplňovat poslání společensky odpovědné instituce nad rámec formálních povinností úřadu veřejné správy. Naši zaměstnanci se pravidelně zapojují a sami organizují řadu akcí, které pomáhají zlepšovat životy sociálně znevýhodněných lidí. Každoročně pořádáme Zdarmáček, tedy sbírku oblečení, hraček a dalších potřeb pro děti především ze samoživitelských rodin. Spolupracujeme s Potravinovou bankou, pro kterou pořádáme například sbírku školních potřeb a vybíráme pro ni potraviny či drogerii. Na začátku prosince každoročně v Baťově mrakodrapu organizujeme dobročinný jarmark, kde své výrobky nabízejí sociální podniky a chráněné dílny,“ uvedla ředitelka Krajského úřadu Zlínského kraje Jitka Hlavačková.

V loňském ročníku soutěže obsadil Krajský úřad Zlínského kraje třetí příčku. Letos si tedy o jednu pozici polepšil. První místo získal Magistrát hlavního města Prahy, třetí skončil Krajský úřad Olomouckého kraje.

Zpracoval: Vladimír Dostálek

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz