Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení50

Moderní modely pro nácvik resuscitace, simulační výuku a také vybavení sanitního vozidla pro výuku v terénu pořídí Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK). Tuto investici za téměř 5 milionů korun schválili radní Zlínského kraje, který je zřizovatelem ZZS ZK.

logo ZZS ZK

„K tomu, abychom kvalitně vychovávali a vzdělávali nové záchranáře, kterých je nedostatek, a motivovali je pro tuto práci, je důležitá názorná a vysoce odborná výuka. Jdeme s dobou, a proto pro tyto účely necháme pořídit pomůcky, které odpovídají nejnovějším trendům v urgentní medicíně,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Mezi novými pomůckami pro výuku základní i rozšíření resuscitace budou modely dospělého, dítěte či novorozence, ale i model končetin pro ošetření krvácení. Zaměřené budou na traumata a střelná zranění. Poslouží zejména pro školení zaměstnanců složek Integrovaného záchranného systému. Simulační výukové pomůcky (například simulátor pro nácvik zajištění dýchacích cest) budou zapojeny do vzdělávání lékařů, specializovaných posádek a členů výjezdových skupin. Sanitní vozidlo bude pro potřeby výuky, která doplní a zatraktivní studium vysokoškolských a středoškolských zdravotnických oborů, vybaveno přístrojem pro nepřímou masáž srdce nebo ventilátorem k umělé plicní ventilaci.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz