Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení128

Slavnostní předávání certifikátů Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) se ve středu 14. února uskutečnilo v sídle Zlínského kraje. Cenu obdrželo 45 studentů z osmi škol v kraji, kteří se při plnění programu DofE věnovali dobrovolnictví, sportu či rozvíjeli své dovednosti.

Ocenění studenti

„Je inspirující vidět, jak studentky a studenti našeho kraje přebírají certifikáty Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Toto ocenění není jen uznáním jejich úsilí a odhodlání, ale také připomínkou významu dobrovolnictví, sportu a osobního rozvoje v životě. Jejich úspěch je důkazem toho, že program DofE nabízí skvělou příležitost pro mladé lidi k růstu a objevování nových obzorů," uvedla radní Zlínského kraje pro oblast školství Zuzana Fišerová, která se předávání certifikátů osobně zúčastnila.

V České republice tento program inspiruje mladé lidi ve věku od 14 do 24 let už od roku 1995, v roce 2023 se do něj nově zapojilo 5 300 studentů. Každý účastník si volí dovednost, sportovní aktivitu a dobrovolnickou pomoc dle svého zájmu, a těm se pak věnuje po dobu, která je spojena s absolvováním bronzové, stříbrné a zlaté úrovně. Po splnění programu následuje ještě týmová expedice.

Jedním z absolventů stříbrné úrovně je i Petr Kroča z Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě. Osmnáctiletý skaut, který začal vést vlastní oddíl. „Letos povedu celý tým v průběhu dvou letních táborů. Zařizuji program od budíčku po uložení ke spánku. Přemýšlím o příběhu tábora, kdo bude mít kdy služby a tak podobně,“ popsal student.

Program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu založil princ Philip, vévoda z Edinburghu, v roce 1956 jako podporu seberozvoje chlapců a dívek bez ohledu na jejich zázemí, fyzické schopnosti či dovednosti. V roce 1988 byla založena mezinárodní asociace, která podporuje fungování mimo Velkou Británii.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:
Silvie Riegerová
+420 771 295 100
silvie.riegerova@dofe.cz