Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení41

Větší zabezpečení proti krádeži a požáru čeká Slovácké muzeum a budovu depozitáře Muzea Kroměřížska. Náklady dosáhnou v součtu bezmála 3 milionů korun, polovinu z nich pokryje dotace z Ministerstva kultury. Obě investiční akce mají být hotové ještě letos.  

Muzeum Kroměřížska

„Jak Muzeum Kroměřížska, tak Slovácké muzeum, které jsou našimi příspěvkovými organizacemi, se snaží maximálně naplňovat své poslání, kterým je zachování kulturního dědictví pro další generace. Příkladů, kdy došlo k obrovským škodám, kterým by šlo včasným varováním zabránit, známe spoustu, a to i od nás z kraje. Stačí si vzpomenout na Libušín, který před deseti lety téměř lehl popelem. Velmi vítám, že Ministerstvo kultury kulturním institucím se zabezpečením finančně pomáhá,“ uvedla radní pro oblast kultury a školství Zuzana Fišerová.

Objekt depozitáře Muzea Kroměřížska na Hanáckém náměstí v Kroměříži bude vybaven elektrickou požární signalizací. Ta má zajistit ochranu osob, cenných sbírkových předmětů, vybavení a samotné budovy proti požáru. Celkové náklady činí 1,817 milionu korun, dotace Ministerstva kultury pokryje 1,186 milionu.

V hlavní budově Slováckého muzea v Uherském Hradišti dojde k rekonstrukci a modernizaci poplachového zabezpečovacího technického a kamerového systému. V tomto případě činí náklady 1,160 milionu korun, ze kterých dotace z ministerstva pokryje 362 tisíc korun.

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz