Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení65

Nové učebny pro výuku informačních technologií i cizích jazyků mají vzniknout ještě letos na Obchodní akademii Kroměříž, a to na místě stávajících, téměř nevyužívaných učeben, které jsou v nevyhovujícím stavu. Tuto i další investice na školách zřizovaných Zlínským krajem schválili krajští radní.

Obchodní akademie Kroměříž

„Kvůli navýšení kapacity oboru Informační technologie ze 130 na 180 žáků je na Obchodní akademii Kroměříž nutné vytvořit pro tyto studenty moderní a kvalitní zázemí. Proto budou stavebně upraveny stávající učebny ve třetím nadzemním podlaží budovy, které jsou v nevyhovujícím stavu a jsou minimálně využívány. Vybaveny budou novým nábytkem a výpočetní technikou. Všechny nové prostory budou bezbariérově přístupné,“ informovala radní Zlínského kraje pro školství Zuzana Fišerová. 

„Celkové předpokládané náklady přesáhnou 12 milionů korun, z toho více než 10 milionů pokryje dotace, kterou se nám podařilo získat z fondů EU a státního rozpočtu,“ doplnil radní Zlínského kraje pro investice Zbyněk Fojtíček.

Na zlínské „zdravce“ zmodernizují sportovní hřiště

Významné investice se letos dočká také Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín. Na místě současného sportovního hřiště s betonovým a asfaltobetonovým povrchem vznikne nový víceúčelový sportovní areál s umělým povrchem. Vybaven bude běžeckou dráhou s vodopropustným odpruženým tartanem, víceúčelovým tartanovým hřištěm pro tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou, florbal a basketbal. Budou zde i dráha a pískové plochy pro skok do dálky a vrh koulí. Celkové náklady akce dosáhnou 14,6 milionu korun.

Investovat se bude i jinde

Radní schválili i další investice na krajem zřizovaných školách.  Gymnázium a Jazyková škola Zlín a Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm plánují stavební úpravy šaten, Střední odbornou školu Josefa Sousedíka Vsetín čeká rekonstrukce střechy, Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem opraví střechu na objektu školní jídelny a domova mládeže a Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť chystá opravu sociálního zařízení.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz