Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení181

Do 30. června je možné předkládat nominace do 8. ročníku ankety Ocenění pečujících osob Zlínského kraje - kategorie Pečující osoba, kterou vyhlašuje Zlínský kraj. Smyslem ankety je ocenit lidi pečující o jim blízkou osobu v jejím domácím prostředí.

Ilustrační foto

„Touto anketou chceme poděkovat takzvaným neformálním pečujícím, kteří jsou mnohdy pro většinovou společnost téměř neviditelní. Obětavě doma pečují o své blízké, obvykle na úkor svých vlastních sil. Ačkoliv jde o velmi potřebnou a náročnou práci, často zůstává nedoceněná,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která odpovídá za sociální oblast.

Předkládat návrhy na udělení ocenění lze do 30. června 2024. Podaný návrh musí obsahovat kompletně vyplněný nominační formulář včetně příloh, podrobné zdůvodnění podávaného návrhu, výslovný souhlas osoby, o kterou je pečováno (případně jejího zákonného zástupce či opatrovníka) se zpracováním citlivých údajů a minimálně jeden podpůrný referenční dokument.

Odměnou pro oceněné pečující osoby, které vybere odborná hodnotící komise, bude finanční dar ve výši 15 tisíc korun.

Výzva a další informace včetně nominačního formuláře jsou k dispozici na webu kraje: https://zlinskykraj.cz/anketa-oceneni-pecujicich-osob-zk-kategorie-pecujici-osoba

Kontaktní osoby v případě jakýchkoliv dotazů:
Bc. Kateřina Bednárková, tel.: 577 043 329, e-mail: katerina.bednarkova@zlinskykraj.cz
Mgr. Jana Kolářová DiS., tel.: 577 043 308, e-mail: jana.kolarova@zlinskykraj.cz

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz