Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení372

Zlínský kraj spouští kampaň Praktikem na zkoušku. Studentům medicíny nabízí jedinečnou týdenní stáž u deseti praktických lékařů v regionu.

Ilustrační foto

Nahlédnout pod ruce zkušenému praktickému lékaři budou moci během léta studenti medicíny, kteří se přihlásí na stáž do Zlínského kraje. Hejtmanství totiž spouští nový program, díky kterému medici poznají reálný chod ambulance na vlastní kůži. Týdenní stáž budou moci absolvovat v některé z deseti ordinací v kraji. Příjem přihlášek začíná 1. března.

„Chceme dát studentům příležitost podívat se, jaká medicína se u praktických lékařů v terénu skutečně dělá. Vlastní zkušenost je vždycky lepší než teoretické představy,“ říká náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová.

Zlínský kraj chce novým programem vzbudit zájem mediků o praktické lékařství, které je pro pacienta vstupní branou do systému zdravotnictví. „V první fázi bychom chtěli zprostředkovat stáž zhruba dvaceti studentům. Budeme ale samozřejmě rádi, pokud bude zájem z jejich strany větší,“ doplnila Olga Sehnalová s tím, že počet zapojených ordinací, které hejtmanství vytipovalo ve spolupráci s krajským Sdružením praktických lékařů, by se v budoucnu mohl rozšířit.

Stáž je pro studenty medicíny jedinečnou příležitostí získat zkušenosti z ordinace praktického lékaře. Při povinné praxi v rámci univerzitní výuky totiž do ambulancí praktiků často nezavítají.

„Průzkumy z let 2018 a 2023 opakovaně ukázaly na ochotu mladých lékařů pracovat na venkově. Osmdesát procent studentů lékařských fakult však nedostalo během studia dostatek informací o oboru všeobecné praktické lékařství. Velmi tedy podporuji aktivitu Zlínského kraje, která navazuje na pilotní projekty ‚GO Rural‘ a ‚Staň se praktikem v Královéhradeckém kraji! ‘, které možnost stáží studentům nabízejí a zároveň poskytují podporu školitelům,“ vysvětlila lékařka Milena Blahová ze Zubří, která je jedním z desítky do projektu zapojených praktických lékařů. „Regionálními politiky dříve všeobecně upřednostňované jednorázové finanční dotace pro nové lékaře v regionu se ukázaly jako nedostatečně efektivní, stejně tak situaci nezachrání stipendia na lékařských fakultách. Je potřeba mladé lékaře pro venkov postupně vychovávat,“ doplnila.

Za týdenní vedení studentů Zlínský kraj lékaře finančně odmění, v první fázi projektu má hejtmanství na stáže připravených celkem 250 tisíc korun.

Další finance na podporu primární péče směřuje Zlínský kraj do projektu zaměřeného na vzdělávání budoucích praktických lékařů. Jeho prostřednictvím kraj přispívá školitelům z řad praktiků, od kterých se mladí lékaři učí a získávají potřebnou praxi. Na nepříznivou věkovou strukturu lékařů reagovalo hejtmanství rovněž zřízením dotačního programu na vybavení nových ordinací tam, kde zanikla, nebo bylo ohlášeno ukončení praxe. Kraj tímto způsobem finančně podporuje i ambulance dětských lékařů, zubařů či ambulantních dětských psychiatrů. Letos chce začít finančně podporovat také mladé lékaře ve specializačním vzdělávání.

Zájemci o stáž u praktického lékaře ve Zlínském kraji najdou bližší informace včetně přihlášky na webových stránkách Zlínského kraje.

ROZHOVOR:  Fonendoskop a zrcátko už dávno nestačí

V době propojeného světa, dobré dostupnosti nových poznatků a technologií mohou moderní ordinace venkovských praktických lékařů bez problému konkurovat ambulancím ve velkých městech. I o tom se přesvědčí studenti medicíny, kteří absolvují stáž u Mileny Blahové, praktické lékařky ze Zubří. Co je během týdenní praxe čeká, prozradila v rozhovoru.

V čem je stáž u praktika pro studenty přínosná?

Jednoznačně v tom, že na rozdíl od běžných stáží probíhajících v rámci univerzitní výuky zažijí denní praxi v maloměstském, potažmo venkovském prostředí, tedy mnohdy bez okamžité dostupnosti nemocnice a specializovaných pracovišť. V ordinacích, kde je potřeba samostatného rozhodování a znalosti rodinného prostředí a zázemí pacientů, se kterými je praktik v kontaktu dlouhodobě, mnohdy i po desetiletí a zná tedy jejich osobní i zdravotní historii lépe než kterýkoli specialista při jednorázovém vyšetření. Také poznají region a lépe si uvědomí, že v dnešní době žít a vychovávat děti mimo město, v dosahu krásné valašské či slovácké přírody má své veliké kouzlo.

Co stážisty během týdne v ambulanci čeká?

Stáž budeme koncipovat tak, aby studenti viděli moderně zařízenou ordinaci, příjemné pracovní prostředí a poznali celé spektrum našich denních aktivit. Hlavní náplní práce praktika je samozřejmě diagnosticko-léčebná činnost v širokém záběru onemocnění od základních interních chorob, infektů přes ošetření jednoduchých úrazů a léčbu chronických ran až po paliativní péči, doprovázení vážně nemocných pacientů a psychologickou podporu. K tomu dále po běžné ordinační době náleží návštěvní činnost v domácím prostředí pacienta, závodně preventivní péče a spousta další administrativní práce – příprava podkladů pro Správu sociálního zabezpečení, předpis speciálních pomůcek, indikace lázeňské léčby, komunikace s úřady, zdravotními pojišťovnami, Krajskou hygienickou službou i činnosti spojené s vlastním chodem a ekonomikou lékařské praxe. 

Jaký největší mýtus panuje kolem všeobecného praktického lékařství?

Moderní venkovský praktický lékař už dávno není jen člověk s fonendoskopem na krku a zrcátkem na čele. Dnes má k dispozici rychlou přístrojovou diagnostiku, díky které může účelně směrovat pacienty přímo ke specializovaným odborným vyšetřením, omezit nadbytečná a opakovaná vyšetření a naopak lehčí stavy, které dříve vyžadovaly dojíždění ke specialistům, zvládne dispenzarizovat sám.

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz