Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení124

Do denního studia na střední školy ve Zlínském kraji letos uchazeči podali 21 tisíc přihlášek. Z toho téměř 19 tisíc na obory určené deváťákům základních škol, zbytek tvoří přihlášky zájemců o nástavbové studium a víceletá gymnázia. Celkově nejpočetněji jsou zastoupeny přihlášky na obory zakončené maturitou. Tradičně největší převis poptávky oproti celkovým kapacitám je u gymnázií.

 

 

Ilustrační foto

Systém přihlašování v tomto roce přinesl řadu novinek. Uchazeči se letos poprvé hlásili elektronicky, a to až na tři školy. U nich si navíc volili prioritu. „Do denního studia na všechny střední školy ve Zlínském kraji bylo podáno celkem 21 087 přihlášek, z toho v 1. prioritě 8141 přihlášek na 8642 míst, která mají školy v dispozici. Z převisu pěti set nabízených míst oproti poptávce jasně vidíme, že kapacity škol jsou dostatečné,“ uvedla krajská radní pro oblast školství Zuzana Fišerová.

Trendem je všeobecné vzdělávání

Uchazeči vycházející z 9. ročníků základních škol podali celkem 18 975 přihlášek, z toho 6835 v první prioritě. K dispozici je celkem 7737 míst.

 Mezi deváťáky vedou čtyřleté maturitní obory. Největší převis poptávky je u čtyřletých gymnázií, která obdržela 3313 přihlášek, z toho 1317 v první prioritě. Gymnázia v kraji přitom mají k dispozici 1093 míst. U nematuritních oborů naopak nabídka škol značně převyšuje zájem ze strany uchazečů.

Kraj reaguje na trendy v předstihu

Vedení Zlínského kraje na trendy v poptávce po vzdělávání reagovalo v předstihu úpravou nabídky vzdělávacích programů. V příštím školním roce se tak například otevřou nové třídy lyceí. „Mezi maturitními obory je tradičně vysoká poptávka po všeobecném vzdělávání. Žáky má připravit na další studium na vysoké škole. Tento typ vzdělání nabízí i lycea, kde navíc absolventi získají odborné zaměření. Ve Zlínském kraji jsme rozšířili možnosti pro výběr ze vzdělávací nabídky právě tím, že jsme na pěti školách otevřeli nové třídy lyceí,“ doplnila radní Fišerová.

Nové maturitní obory středních škol pro rok 2024/2025:

  • Střední průmyslová škola Otrokovice – přírodovědné lyceum
  • Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a vyšší odborná škola Uh. Hradiště – technické lyceum a zdravotnické lyceum
  • Střední průmyslová škola strojnická Vsetín – technické lyceum
  • Obchodní akademie T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín – ekonomické lyceum
  • Obchodní akademie a vyšší odborná škola Valašské Meziříčí – ekonomické lyceum
  • Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – masér sportovní a rekondiční

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v několika termínech v měsíci dubnu. Celkové výsledky přijímacího řízení budou k dispozici v polovině května. 

Zpracoval: Vladimír Dostálek

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková                                                                     
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz