Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení126

Další modernizaci výuky připravuje Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod. Pedagogové by tu mohli při výuce naplno využívat virtuální realitu a umělou inteligenci už v příštím školním roce. Škola totiž připravuje projekt s názvem „S virtuální výukou bez hranic“, na kterém bude spolupracovat s partnerskou průmyslovkou v Trenčianském kraji, Střední průmyslovou školou z Nového Mesta nad Váhom.

Ilustrační foto

„Na školách vznikne unikátní virtuální výukové prostředí, kde pedagog povede distanční i prezenční výuku pomocí inovativních zobrazujících technologií, například formou obrazů, zvuků, videopřenosů nebo hologramů,“ popsal ředitel uherskobrodské školy Rostislav Šmíd.

Součástí projektu bude rovněž tvorba metodiky výuky a zpracování vhodných témat pro on-line studium. Rovněž se zpracují metodiky a postupy využití umělé inteligence ve výuce a upraveny budou tematické plány předmětů, ve kterých bude využívána virtuální a rozšířená realita. 

„Náš průmysl v následující dekádě přijde o velké množství kvalifikovaných pracovníků kvůli jejich odchodu do důchodu. Firmy tak budou muset ještě více využívat pokročilé technologie zahrnující mimo jiné i rozšířenou a virtuální realitu i umělou inteligenci, aby udržely své závody v chodu. A tomu se nezbytně musí přizpůsobit také odborné školství. Covidová pandemie navíc ukázala, jak je ve školách důležité zavádění distančních a online forem vzdělávání žáků,“ uvedla radní Zlínského kraje pro školství Zuzana Fišerová.

Celkové náklady na straně Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod jsou ve výši 4,9 milionu korun. Projekt je připravován pro financování z programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027, dotace má pokrýt 90 procent z celkových výdajů.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz