Mgr. Vladimír DostálekPočet zobrazení110

ZLÍNSKÝ KRAJ – Vedení kraje nově přichází s dotačním programem na podporu turistických informačních center (TIC) v regionu. Cílem je jejich další rozvoj, zvýšení kvality a šíře jimi poskytovaných služeb a tím zlepšení propagace Zlínského kraje v oblasti cestovního ruchu. Krajská rada rozhodla, že na podporu pro tento rok uvolní 5 milionů korun.

 

 

informační centrum vizualizace

„Turistická informační centra mohou od Zlínského kraje získat od 50 do 250 tisíc na jeden projekt. Peníze jsou určeny na aktivity, jako poskytování informací návštěvníkům kraje, tvorba turistických produktů, propagace kraje, pořádání kulturních či společenských akcí, elektronický sběr dat o návštěvnosti, případně na rozšíření nabídky placených služeb souvisejících s cestovním ruchem,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast cestovního ruchu Lubomír Traub.

Konkrétně bude možné z dotace pokrýt náklady spojené s letos realizovaným projektem, jako jsou osobní výdaje, výdaje na školení či odborné a jazykové vzdělávání zaměstnanců TIC. Dále výdaje na pořízení kancelářské techniky, sčítačů návštěvníků, softwaru, drobného spotřebního materiálu, výdaje spojené s webovými stránkami TIC a další.

Sběr žádostí spustí kraj 25. března a předkládat je bude možné do 19. dubna 2024 do 12 hodin. Úspěšní žadatelé obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace v červnu nebo červenci.

Více informací k vyhlášenému dotačnímu programu naleznete na RP28-24 Podpora turistických informačních center ve Zlínském kraji - Zlínský kraj (zlinskykraj.cz)

 

26. 2. 2024

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz