Mgr. Vladimír DostálekPočet zobrazení158

ZLÍNSKÝ KRAJ ‒ V Baťově mrakodrapu, tedy sídle Zlínského kraje, se v pátek 10. května uskutečnil kulatý stůl s názvem „Stavíme mosty“. Ten uspořádalo hejtmanství ve spolupráci s poskytovateli rané péče v regionu v rámci kampaně Týden rané péče, jejíž 17. ročník proběhne od 13. do 19. května. Hlavním cílem setkání zástupců kraje, rodičů a odborníků z rané péče, zdravotnictví a školství bylo společně probrat možnosti prohloubení spolupráce mezi resorty tak, aby podpora pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením v raném věku byla včasná, dostupná a kvalitní.

kampaň Týden rané péče 2024

„V našem kraji usilujeme o to, aby co nejvíce lidí mohlo i přes své postižení žít v přirozeném, domácím prostředí. Vážíme si všech, kdo rodinám pomáhají zvládat těžkosti, které jim do života přináší postižení jejich nejmladších členů. Velmi rádi jsme poskytli zázemí a pomoc při organizaci dnešního setkání. Vzájemná vůle ke spolupráci tam, kde se protínají různé úhly pohledu více oborů, je naprosto zásadní. Stačí si vzpomenout na složitá jednání k rušení kojeneckých ústavů, ke kterému Zlínský kraj přistoupil jako první v republice. Transformace sociálních služeb je velkým úkolem a služby, jako je raná péče, patří k dílkům, ze kterých se také skládá,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, do jejíž gesce spadá krajská sociální politika.

Týden rané péče je každoroční osvětová kampaň, která je v letošním roce zaměřena především na zvýšení informovanosti o rané péči a zajištění co největší a nejrychlejší návaznosti na zdravotnictví.

„V ideálním případě by se rodina o rané péči měla dozvědět ihned po sdělení diagnózy nebo při zjištění odchylek od psychomotorického vývoje dítěte“, vysvětlila Jitka Barlová, ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči.

Cílem Týdne rané péče je informovat o rané péči co nejvíce zdravotníků v jednotlivých krajích. Pokud chceme podpořit včasnost rané péče, je jejich role naprosto zásadní. Cílem je zajistit rychlejší a přímější cestu rodin dětí s postižením k odborné podpoře.

„Na cestě k dostupnosti rané péče pro rodiny si přejeme posílit spolupráci mezi resorty zdravotnictví a školství tak, aby rodiče dětí se zdravotním postižením dostali včasnou a kvalitní podporu od odborníků. Věříme, že vzájemnou spoluprací ulehčíme náročnou situaci rodinám. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli spolu s dalšími poskytovateli rané péče ve Zlínském kraji uspořádat kulatý stůl „Stavíme mosty“. Vážíme si toho, že na setkání dorazili odborníci a také zástupci rodičů dětí se zdravotním postižením,“ řekla zástupkyně ředitelky Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. Šárka Štěpáníková.

Celorepublikovou kampaň Týden rané péče organizuje Společnost pro ranou péči, záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví a koná se ve spolupráci s Asociací rané péče České republiky. Podrobněji se s kampaní můžete seznámit na webu https://tyden.ranapece.cz/

 

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz