Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

UBYTOVÁNÍ

PO 1. ČERVENCI 2022

PŘÍSPĚVEK NA UBYTOVÁNÍ UPRCHLÍKŮ

JSEM OBEC/PRÁVNICKÁ OSOBA/PODNIKAJÍCÍ FYZICKÁ OSOBA

Kdo má na paušální náhradu nárok?

Proplacení paušální náhrady se vztahuje na bezplatné ubytování v zařízeních ve vlastnictví kraje, obcí nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Nárok na paušální náhradu má ubytovatel, který má uzavřenou smlouvu s krajem a je zaveden v evidenci HUMPO a zahajuje ubytování pro lidi z Ukrajiny. Paušální náhrady NELZE proplácet zpětně za období před uzavřením smlouvy s krajem.

Novelu zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace naleznete v přílohách na této stránce webu kraje.

Jaká je státem stanovená výše paušální náhrady?

Ve výši 200 Kč na ubytovanou osobu a noc pro ubytovatele, kteří jsou územními samosprávnými celky nebo jimi zřízenými nebo založenými právnickými osobami nebo v účelových zařízeních pro ubytování.

Od 1.11.2022 došlo k navýšení na 300 Kč na ubytovanou osobu a noc.

Ve výši 250 Kč na ubytovanou osobu a noc v ostatních případech. Od 1.11.2022 došlo k navýšení na 350 Kč na ubytovanou osobu a noc.

Co musím udělat pro získání paušální náhrady?

Musíte uzavřít smlouvu se Zlínským krajem. Následně Vám bude vygenerován přístup do systému HUMPO (Informační systém humanitární pomoci), včetně manuálu a pokynů. Další informace najdete ve smlouvě, která Vám v případě zájmu bude zaslána.

Jak sjednám smlouvu s krajem?

Pište na e-mail: ukrajina-ubytovani@zlinskykraj.cz nebo volejte na linku: 577 043 775.

Lze vyplatit paušální náhradu zpětně?

NE. Paušální náhrada nelze vyplatit zpětně. Je na ni nárok až po uzavření smlouvy s krajem. I když má ubytovatel ubytované lidi z Ukrajiny dříve, má dle novely zákona nárok na paušální náhradu od státu až po uzavření smlouvy s krajem.

Uzavřel jsem s krajem smlouvu v nouzovém stavu (dle usnesení vlády č. 207 resp. 235 z roku 2022), co se stane s uzavřenou smlouvou?

Smlouvy uzavřené před nabytím účinnosti novely zákona č. 65/2022 Sb., tedy v době trvání nouzového stavu, zůstávají v platnosti, resp. jejich platnost se řídí příslušným ustanovením smlouvy. Není nutné k nim kvůli novele zákona uzavírat dodatek. Při fakturaci a zpracování vyúčtování k těmto smlouvám za měsíce březen až červen 2022 se budete řídit pravidly, která platila v nouzovém stavu. Na tuto smlouvu pro měsíc červenec a další měsíce roku 2022 už ale přechází nová pravidla dle novely zákona č. 65/2022 Sb., kterou naleznete v přílohách na této stránce webu kraje.

 

JSEM FYZICKÁ OSOBA  

Jak mám o příspěvek žádat?
O příspěvek je možno požádat na základě elektronické žádosti, která je dostupná na adrese: davkyuk.mpsv.cz . Pokud máte problém, obraťte se na e-mail: solidar@uradprace.cz.

Kde můžu nahlásit, že mám volné ubytování?
Svoji nabídku ubytování můžete zveřejnit v sekci „Nabídnout pomoc“ na webu www.nasiukrajinci.cz. Ubytování můžete nabídnout i přímo někomu, koho znáte.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru