Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

 

V letech 2020 - 2022 byla v areálu Uherskohradišťské nemocnice v objektu budovy č. 14 TRN provedena realizace energeticky úsporných opatření – instalace VZT s rekuperací a instalace fotovoltaické elektrárny.

Název projektu:

Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce budovy 14 TRN (FVE+VZT)

Registrační číslo projektu:

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011827

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Popis projektu:

Projekt zahrnoval především instalaci pěti VZT jednotek s rekuperací o celkovém vzduchovém výkonu 12 200 m3/hod a realizaci fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 119,25 kWp.

 

Celkové náklady:                           18 328 803,30 Kč vč. DPH

Celkové způsobilé výdaje:      12 200 573,19 Kč vč. DPH

Výše dotace:                                     8 540 401,23 Kč (70 % ze způsobilých výdajů)

 

Cíl a výsledek projektu:

Cílem projektu bylo snížení energetických ztrát, snížení emisí a zlepšení vnitřního prostředí objektu.

Výsledkem realizace projektu je snížení spotřeby energie o 570,030 GJ/rok, tj. o 15,07 % a snížení emisí CO2 o 129,429 t/rok, tj. o 18,44 % oproti původnímu stavu, snížení provozních nákladů a zlepšení vnitřního prostředí budovy.

S přípravou a realizací projektu pomáhala Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., která zajišťuje administraci projektové žádosti včetně metodického vedení provádění energetického managementu budovy, a to až do ukončení doby udržitelnosti projektu, což je 5 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem dotace.

 

  Obrázek3.png (28 KB)

 

VZT jednotka s rekuperací

 Obrázek1.jpg (41 KB)

Fotovoltaická elektrárna

Obrázek2.jpg (68 KB)

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru