Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Celkem nalezeno: 3231 záznamů.

VPS - Vizovice - Lutonina - RÚIAN

Kategorie Veřejnoprávní smlouvy – ostatní

Datum vyvěšení 11.07.2024

Datum sejmutí 31.07.2024

Pořadové číslo / cj KUSP 46434/2024 PŽÚ KUZL 62220/2024

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Vizovice a obcí Lutonina ze dne 20. 5. 2024 na výkon přenesené působnosti v rozsahu...

Zobrazit více

VPS_RÚIAN_Vizovice_Ublo_ke zveřejnění na ÚD

Kategorie Veřejnoprávní smlouvy – ostatní

Datum vyvěšení 11.07.2024

Datum sejmutí 29.07.2024

Pořadové číslo / cj KUSP 46446/2024 PŽÚ KUZL 61986/2024

Veřejnoprávní smlouva ze dne 20. 5. 2024 uzavřená mezi městem Vizovice a obcí Ublo na výkon přenesené působnosti v...

Zobrazit více

Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“

Kategorie Životní prostředí – SEA

Datum vyvěšení 11.07.2024

Datum sejmutí 26.07.2024

Pořadové číslo / cj KUSP 51783/2024 ŽPZE KUZL 61811/2024

Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje

Zobrazit více

Posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Obytná lokalita svah Rochus, Jarošov"

Kategorie Životní prostředí – EIA

Datum vyvěšení 11.07.2024

Datum sejmutí 29.07.2024

Pořadové číslo / cj KUSP 61460/2024 ŽPZE KUZL 61943/2024

Zahájení zjišťovacího řízení, oznámení záměru "Obytná lokalita svah Rochus, Jarošov"

Zobrazit více

Opatření obecné povahy

Kategorie Doprava

Datum vyvěšení 10.07.2024

Datum sejmutí 25.07.2024

Pořadové číslo / cj KUSP 60613/2024 DOP KUZL 61975/2024

Stanovení přechodné úpravy provozu pro opakované odstr. havarií a poruch v okr. Uh. Hardiště pro Slovácké vodárny a...

Zobrazit více

Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2268/2024/STR

Kategorie Veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí

Datum vyvěšení 10.07.2024

Datum sejmutí 12.07.2027

Pořadové číslo / cj D/2268/2024/STR

Rezidenční místo pro lékařské obory - podpora rezidenta/tky

Zobrazit více

Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2186/2024/STR

Kategorie Veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí

Datum vyvěšení 10.07.2024

Datum sejmutí 12.07.2027

Pořadové číslo / cj D/2186/2024/STR

Rezidenční místo pro lékařské obory - podpora rezidenta/tky

Zobrazit více

Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2189/2024/STR

Kategorie Veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí

Datum vyvěšení 10.07.2024

Datum sejmutí 12.07.2027

Pořadové číslo / cj D/2189/2024/STR

Rezidenční místo pro lékařské obory - podpora rezidenta/tky

Zobrazit více

Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0475/2024/ŠK

Kategorie Veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí

Datum vyvěšení 10.07.2024

Datum sejmutí 12.07.2027

Pořadové číslo / cj D/0475/2024/ŠK

V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byla provedena...

Zobrazit více

Investiční dotace obci Lechotice ve výši 150 tis. Kč na nákup nového požárního přívěsu pro hašení pro JSDHO v rámci spolufinancování Programu MV - GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“

Kategorie Veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí

Datum vyvěšení 10.07.2024

Datum sejmutí 12.07.2027

Pořadové číslo / cj D/1899/2024/KH

Smlouva o dotaci D/1899/2024/KH

Zobrazit více

1 2 3 4

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru