Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Předmětem územní studie bylo stanovení minimálního nezbytného rozsahu ploch mimo zastavěná území sídel s cílem vytvořit prostor pro migraci velkých savců, limitovat srůstání sídel a co nejméně omezovat prostupnost a propustnost krajiny. Studie byla zpracována jako jeden z podkladů pro Zásady územního rozvoje Zlínského kraje.

Dokumenty ke stažení:

download.png (647 b) Průvodní zpráva

download.png (647 b) Podmínky využití ploch

download.png (647 b) Fragmentace krajiny

download.png (647 b) Nezastavitelné plochy

download.png (647 b) Srůstání sídel

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru