Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Požadavek na pořízení územní studie „Rozvoj dopravní infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru“ vyplývá z územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012.

Řešené území územní studie zahrnuje tyto obce: Francova Lhota, Střelná, Valašská Senice, Lidečko, Valašské Klobouky: Brumov-Bylnice, Jestřabí, Nedašov, Nedašova Lhota, Rokytnice, Štítná nad Vláří-Popov, Študlov, Šanov, Březová, Lopeník, Bystřice pod Lopeníkem, Pitín, Starý Hrozenkov, Strání, Vyškovec, Žitková.
Územní studie prověřila stávající nabídku rekreace a sportu v rámci řešeného území a jeho navazujícího území, které s jeho provozem souvisí.
Územní studie posoudila možnosti doplnění rekreace a sportu tak, aby byly stavební zásahy do krajiny vyvážené s přínosem pro sociální a ekonomický pilíř s co nejmenším zásahem do pilíře environmentálního.
Byly navrženy vhodné typy ploch pro rekreaci a sport, které mají za úkol zlepšit stav rekreační a sportovní vybavenosti v rámci řešeného území. 
Data o územní studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 30.3.2015.

Dokumenty ke stažení:

download.png (647 b) Textová část

download.png (647 b) Hlavní výkres 1 : 30 000

download.png (647 b) Hlavní výkres (výřezy 1 : 10 000)

download.png (647 b) Koordinační výkres 1 : 30 000

download.png (647 b) Koordinační výkres (výřezy 1 : 10 000)

download.png (647 b) Širší vztahy 1 : 100 000

download.png (647 b) Dopravní a technická infrastruktura 1 : 30 000

download.png (647 b) Výkres záboru půdního fondu 1 : 30 000

 

aktualizováno: 30.3.2015

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru