Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Cílem územní studie je prověřit současný stav a navrhnout možnosti dalšího rozvoje rekreace a sportu v prostoru Baťova kanálu a v oblastech bezprostředně navazujících.
Návrhová část územní studie se zaměřuje na rozvoj rekreace, založený na využití Baťova kanálu jako základní turistické osy území. Jsou navrženy podmínky využití stávajících hodnot v území a jejich optimální rozvoj a ochrana z hlediska trvale udržitelného rozvoje území, přičemž jsou vyhledány problémy a střety v území a podle jejich povahy je navržena jejich zmírnění či odstranění, případně možnost variantního řešení.

Dokumenty ke stažení:

download.png (647 b) Textová část

download.png (647 b) Výkresová část

 

aktualizováno: 29.3.2017

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru