Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Požadavek na pořízení územní studie „Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku“ vyplývá z nadřazené územně plánovací dokumentace ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Cílem ÚS je navrhnout koncepci rozvoje ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku v oblasti Napajedel a Spytihněvi a rozvoj rekreace založený na zvýšení atraktivnosti a využitelnosti kanálového úseku vodní cesty od Napajedel po Uherské Hradiště.
 
Data o této studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.
 

Dokumenty ke stažení:

download.png (647 b) ÚS textová část

download.png (647 b) A_1 - základní členění

download.png (647 b) A_2 - hlavní

download.png (647 b) A_3 - VPS-VPO

download.png (647 b) B_1 - širší vztahy

download.png (647 b) B_2 - zábory ZPF

download.png (647 b) C_1 - koordinační

 

aktualizováno: 30.3.2017

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru