Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Územní studie „Využití rekreačního potenciálu specifické oblasti Luhačovicko“ byla zpracována za účelem prověření stavu a návrhu možností rozvoje infrastruktury rekreace a sportu v oblasti zahrnující území města Luhačovice (k.ú. Luhačovice, k.ú. Kladná-Žilín a k.ú. Řetechov), městyse Pozlovice a obcí Petrůvka, Dolní Lhota, Podhradí a Ludkovice.
Zpracování studie bylo požadavkem vycházejícím ze závěrů Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, které toto území vymezily jako specifickou oblast nadmístního významu N-SOB1.
K územní studii bylo vypracováno Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (prosinec 2010).

Data o této studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

Dokumenty ke stažení:

download.png (647 b) Textová část

download.png (647 b) PŘÍLOŽNÉ LISTY (část 1)

download.png (647 b) PŘÍLOŽNÉ LISTY (část 2)

download.png (647 b) PŘÍLOŽNÉ LISTY (část 3)

download.png (647 b) SEA

download.png (647 b) ŠIRŠÍ VZTAHY

download.png (647 b) 02. HLAVNÍ VÝKRES

download.png (647 b) 03. ICR letní aktivity

download.png (647 b) 04. ICR zimní aktivity

download.png (647 b) 05. detail Luhačovice centrum

download.png (647 b) 06. detail Jurkovičova alej

download.png (647 b) 07. detail Pozlovice golf

 

aktualizováno: 30.3.2017

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru