Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se koná výběrové řízení. Výběrové řízení se nekoná
 

  • pro poskytovatele lékárenské péče,
  • je-li poskytovatelem hrazených služeb Vězeňská služba,
  • v případech rozšíření sítě již smluvního poskytovatele zdravotnické záchranné služby,
  • při uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, pokud se jedná o smluvní vztah se stejným subjektem a současně nedochází k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb,
  • jde-li o vysoce specializovanou péči zajišťovanou poskytovatelem, kterému byl na poskytování takové zdravotní péče udělen podle zákona o zdravotních službách statut centra vysoce specializované zdravotní péče, nebo
  • při uzavírání smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb podle § 17 odst. 8 (převod všech majetkových práv).


 V případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb.
 
 Konání výběrového řízení může navrhnout pouze zdravotní pojišťovna, uchazeč nebo obec. Uchazečem se rozumí poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru, nebo fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče.


Výběrové řízení vyhlašuje způsobem v místě obvyklým krajský úřad. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. 

 
V příloze naleznete formulář návrhu na vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb dle § 46 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, společně s přihláškou uchazeče a vzorem čestného prohlášení.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru